HR Assistant (m/v/x) - startbaanovereenkomst

Functie

 • Je coördineert en verricht administratieve taken die verband houden met je P&O processen zoals kennismanagement, privacy, interne communicatie, changemanagement, welzijn en het personeelsplan.
 • Je ondersteunt de interne communicatie, meer bepaald het intranet en draagt bij tot de uitwerking van het communicatieplan. Je maakt teksten en presentaties en stelt tabellen en planningen op.
 • Je beheert acties rond opleidingen (ITMA, extern), de evaluatiecycli (crescendo,…) en missies op nauwkeurige wijze.
 • Je gaat nieuwe HR contracten aan via overheidsopdrachten en onderhoudt de huidige contracten van jouw P&O domein.
 • Je staat in voor de correcte opvolging van de dossiers (vervolledigen, invoeren, bijwerken). Je beheert en verdeelt alle documenten en informatie om vragen te kunnen beantwoorden.
 • Je controleert de conformiteit van de gegevens met de geldende reglementering en neemt de gewenste acties.
 • Je coördineert verschillende administratieve acties: vergaderingen, opleidingen, infosessies organiseren, voorbereiden en opvolgen.
 • Je stelt verslagen op van interne vergaderingen om de betrokkenen te informeren over de genomen beslissingen en de te ondernemen acties vast te leggen.

Profiel

 • Je bent jonger dan 26 jaar en komt in aanmerking voor een startbaanovereenkomst.
 • Je beschikt over een Bachelor diploma.
 • Je kan zelfstandig omgaan met problemen, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je begeleidt anderen, oefent een voorbeeldfunctie uit en ondersteunt de medewerkers in hun dagelijks functioneren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier te begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve contacten te onderhouden.
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert actief je eigen groei door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op jou nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties:

 • Je kan de reglementering en wetgeving die van toepassing is op de verschillende personeelscategorieën bij de federale overheid toepassen.
 • Je kan vlot een tekst opstellen zowel inhoudelijk als grammaticaal
 • Je hebt een basiskennis van overheidsopdrachten

Troef:

 • Je bent Nederlandstalig en hebt een goede kennis van de tweede landstaal en van het Engels

Enthousiast na het lezen van deze vacature? Klik dan snel verder!

Copyright © 2020 Belnet.