Coordinator Purchasing & Accounting (m/v)

Functie

Je zorgt voor de coördinatie, ondersteuning, opvolging en dagelijkse evaluatie van de activiteiten en projecten van het departement Purchasing & Finance. Op die manier verzeker je de kwaliteit en continuïteit van de dienst. Dit houdt in:

 • Je beheert en ontwikkelt de competenties van je team door middel van evaluatiegesprekken.
 • Je geeft instructies over het werk dat gedaan moet worden en houdt toezicht op het personeel in hun dagelijkse taken. Je organiseert ook de teamvergaderingen.
 • Je ondersteunt je teamleden en geeft regelmatig feedback.
 • Je beheert conflicten en treedt op als bemiddelaar indien nodig.

 

Je zorgt ervoor dat de overheidsopdrachten goed verlopen en dat de budgettaire en administratieve controleprocedures gerespecteerd worden. Je coördineert het departement Purchasing:

 • In overleg met de aankoopcel weeg je de belangrijkste risico’s van de procedures af om het beste resultaat voor Belnet te bereiken.
 • Je gebruikt de expertise van de aankoopcel om toezicht te houden op essentiële documenten met betrekking tot de aankoopprocedure . Op die manier vermijd je alle mogelijkheden tot een later beroep van de inschrijvers van de overheidsopdracht.
 • In overleg met de aankoopbeheerder beslis je over de juridische en administratieve maatregelen die je moet nemen bij het uitvoeren van de overheidsopdrachten.
 • In overleg met de aankoopcel doe je aanbevelingen over de gunningswijze van overheidsopdrachten aan de Inspectie van Financiën en de hiërarchie.

 

Je houdt toezicht op het opmaken en opvolgen van het jaarlijks budget van Belnet:

 • Je overlegt met de betrokken diensten en verantwoordelijken van de directies zodat je de behoeften correct kan beoordelen.
 • Je vertaalt beschikbare informatie over doelstellingen, projecten en behoeften in begrotingsvoorstellen, en handelt op verantwoordelijke en effectieve wijze.
 • Je verdedigt het budget bij de toezichthoudende autoriteiten: Beheerscomité, Inspectie van Financiën, ministerieel Kabinet.

 

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de financiële strategie en het meerjarig financieel plan. Je houdt toezicht op de boekhouding:

 • Je keurt bestellingen goed en controleert uitgaande facturen.
 • Je controleert de rekeningen van de boekhouding en de maandelijkse monitoringstabellen. Je past deze aan indien nodig.
 • Je volgt de evolutie van de ontvangsten en uitgaven op en neemt maatregelen in geval van ontsporing.
 • Je volgt de evolutie van de telecom- en internetwetgeving op en neemt aanpassingsmaatregelen.

Profiel

Je beschikt over een Masterdiploma en minstens 6 jaar ervaring binnen minstens 2 van volgende domeinen:

 • Overheidsopdrachten
 • Een team beheren
 • Boekhouding van de overheid en/of begrotingsrecht
 • Telecom-wetgeving
 • Onderhandelingen met leveranciers en opstellen van aankoopcontracten

Je hebt een goede kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten, in termen van budget (begrotingswetgeving) en kennis van boekhouding binnen de overheid (wet van 22 mei 2003) van SACA.

Je hebt bewezen ervaring in teammanagement (management en ontwikkeling van teams van een tiental mensen).

Je bent klantgericht

Je houdt ervan om op een diplomatieke manier te onderhandelen en te overtuigen.

Je kent de MS Office-tool Excel

Troef

Je bent Nederlandstalig en hebt een goede kennis van het Engels én het Frans. Affiniteit met de onderwijs-, onderzoeks- en overheidssector of ICT is een pluspunt. Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie waar je verantwoordelijk was voor het succesvol in de markt zetten van producten/ diensten of beheren van projecten

Enthousiast na het lezen van deze vacature? Klik dan snel verder!

Copyright © 2021 Belnet.