Senior Security Analyst (m/v)

Functie

Wij zoeken een nieuwe collega met relevante ervaring die onmiddellijk inzetbaar is.

Als Senior Security Analyst neemt u volgende taken op

 • U identificeert en behandelt informatiebeveiligingsincidenten bij Belnet en u helpt onze klanten om informatiebeveiligingsincidenten op te lossen
 • U coördineert grootschalige informatiebeveiligingsincidenten en/of - crisissen
 • U maakt gedetailleerde incidentrapporten aan en u informeert de belanghebbenden en de coördinator van de cel Security
 • U adviseert alle Belnet units over vulnerabilities in de informaticasystemen en de netwerken
 • U werkt nauw samen met de Data Protection Officer (DPO) van Belnet over privacygebonden aspecten
 • U geeft advies over - en valideert de aspecten van - informatiebeveiliging voor de interne Belnet-projecten in lijn met de projectmethodologie van Belnet
 • U werkt, in geval van kritische incidenten en/of crisissen, nauw samen met het IT Service Management departement voor alle aspecten van informatiebeveiliging
 • U escaleert volgens het gedefinieerde proces in geval van risico’s, incidenten en problemen betreffende informatiebeveiliging
 • U werkt steeds uw kennis bij in uw domein en u informeert u over de beveiligingsaspecten van alle voor Belnet relevante technologieën / oplossingen.
 • U kan een team aansturen en motiveren.
 • U adviseert het Management Team van Belnet i.v.m. informatiebeveiliging

Profiel

 • U beschik over een universitair diploma
 • U hebt minimum 6 jaar relevante ervaring binnen het domein van informatiebeveiliging
 • U bent gepassioneerd door - en een expert binnen - het domein van beveiliging
 • U beschikt over een goede kennis van UNIX / Linux
 • U beschikt eveneens over een goede kennis omtrent de volgende technologieën:
  TCP/IP, http, FTP, SMTP, POP, IMAP, DNS, SSL, PKI, LDAP, Kerberos, Radius en VPN
 • U hebt een kennis over log analyse, firewall, SIEM, NetFlow …
 • U bent vertrouwd met projectbeheer en probleemanalyse

Troeven

 • Een gedegen kennis (zowel mondeling als schriftelijk) van de andere landstaal en van het Engels
 • Ervaring met Business Continuity Planning, beveiligingsaudits en risk management is een sterk voordeel
 • U beschikt over een veiligheidsaccreditatie
 • U bent in het bezit van een CISSP en/of CISM of CISA certificaat
 • Ervaring in een gelijkaardige functie binnen een ISP en/of operationele ICT context
 • U hebt kennis van / ervaring met de ISO 27001 standaard
 • U hebt noties van de volgende scriptingtalen: Python, Perl en PHP

Enthousiast na het lezen van deze vacature? Klik dan snel verder!

Copyright © 2020 Belnet.