Belgisch onderzoeksnetwerk Belnet bestaat 25 jaar en is klaar voor de toekomst

Verdere uitrol van het FedWAN-project zit in de pipeline

Brussel, 23 april 2018 – Dit jaar viert Belnet, het nationale netwerk voor onderzoek en onderwijs, zijn 25ste verjaardag. Op die kwarteeuw groeide Belnet uit tot een staatsdienst in afzonderlijk beheer met 75 medewerkers, een netwerkcapaciteit van 100 Gbit/s en veelvouden daarvan en meer dan 200 aangesloten organisaties – samen goed voor een totaal bereik van meer dan 800.000 eindgebruikers. Jan Torreele, directeur van Belnet, is helemaal klaar voor de toekomst met een continue dienstverlening voor onderzoekscentra, hogescholen en universiteiten, en de verdere uitrol van govroam en FedWAN.

Logo voor het 25-jarig bestaan van Belnet

Uitbreiding van govroam

Belnet ontwikkelde en introduceerde govroam (government roaming) vijf jaar geleden. Vandaag maken zestien openbare diensten en overheidsadministraties die op het Belnet-netwerk zijn aangesloten gebruik van deze roamingdienst. Jan Torreele: “Gebruikers krijgen eenvoudig en veilig toegang tot het draadloze netwerk van de eigen instelling en tot de draadloze netwerken van andere deelnemende instellingen, wat zorgt voor verhoogde mobiliteit en efficiëntere registratie. Onze doelstelling is om het aantal aangesloten organisaties verder te verhogen en van govroam dé wifi-oplossing voor overheden te maken.”

Voortbouwen op WANFIN met FedWAN

Eind 2017 rondde Belnet het WANFIN-project succesvol af. Dat project had als doel de 193 kantoren van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) te verbinden met de hoofdzetel in Brussel. Dat gebeurde door middel van de overname, ontwikkeling en exploitatie van het Wide Netwerk Area (WAN). In totaal zorgde Belnet op 2,5 jaar tijd voor 273 nieuwe netwerkverbindingen en ongeveer 22.000 gemigreerde gebruikers. Dankzij WANFIN realiseert FOD Financiën niet alleen een belangrijke kostenbesparing, maar is ook de bestaande bandbreedte tussen de verschillende vestigingen met factor tien verhoogd.

Soortgelijke WAN-projecten wil Belnet in de nabije toekomst ook opzetten met andere grote federale overheidsdiensten, en dat door verschillende sites aan te sluiten op de dichtstbijzijnde Point of Presence (PoP) van het Belnet-netwerk. Dat Belnet beschikt over een nationaal netwerk is voor de overheidsdiensten een groot voordeel, want zo worden ze lokaal aangesloten op de Belnet-backbone. Jan Torreele: “Met FedWAN creëert Belnet belangrijke synergieën, bijvoorbeeld door het delen van infrastructuur tussen verschillende klanten. En dankzij de schaalvoordelen beschikken overheidsdiensten over hogere bandbreedtes voor een lagere prijs.

Trusted partner 

De kennis die Belnet heeft opgebouwd uit zijn dienstverlening naar overheden, wordt ook gebruikt voor zijn kernactiviteiten: het leveren van internetdiensten aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Jan Torreele: “Zo ontstaat een kruisbestuiving tussen beide communities. Dankzij onze ervaring in service level management voor overheden kunnen wij de aangesloten R&E-instellingen bijvoorbeeld een professionelere rapportering bieden.”

Uit klantentevredenheidsonderzoeken die Belnet jaarlijks laat uitvoeren, blijkt dat de aangesloten organisaties Belnet niet louter als een leverancier zien, maar als een echte partner die met hen meedenkt.

Jan Torreele: “Ook in de toekomst blijven we voor al onze klanten een trusted partner. Het is onze missie om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan hun specifieke noden. We leveren voortdurend inspanningen om de kwaliteit van onze dienstverlening nog te verbeteren, want onze klanten rekenen op een permanent beschikbare connectiviteit. Operationele excellentie en het verder professionaliseren van onze organisatie zijn de komende vijf jaar dan ook onze belangrijkste doelstellingen.”

Opmerkelijke pioniersrol

In september 1993 werd Belnet de eerste internetaanbieder van België, en die pioniersrol heeft het nooit losgelaten. “Op dat moment stond het internet nog in zijn kinderschoenen en kon niemand de impact ervan voorspellen”, vertelt Jan Torreele. “In 1997 experimenteerde Belnet bijvoorbeeld al met IPv6, terwijl het wereldwijd pas 15 jaar later werd uitgerold. Maar in de tussentijd konden onze academici er wel al mee aan de slag. Belnet is het aan zichzelf verplicht te investeren in de toekomst. We leveren onze diensten immers aan onderzoeksinstellingen en universiteiten, een nichemarkt met heel specifieke noden.”

Bent u journalist en wenst u meer informatie over dit onderwerp ?

Copyright © 2021 Belnet.