“Belnet is altijd de speler bij uitstek geweest die ons een infrastructuur met zeer hoge prestaties biedt”

Logo ULiège

De algemene informaticadienst van de ULiège (Service Général d’Informatique de l’Université de Liège, SEGI) is verantwoordelijk voor de goede werking van de IT-infrastructuur en -systemen van de ULiège maar ook van het CHU (Centre hospitalier universitaire de Liège). Belnet sprak met Julien Del Peso, verantwoordelijke NOC/SOC bij het SEGI, over de IT-uitdagingen aan de ULiège en de historische samenwerking tussen Belnet en de universiteit.

“Met zijn 135 medewerkers is het SEGI een groot team. Dat is ook noodzakelijk gezien de omvang van de infrastructuur die we beheren en de 40.000 dagelijkse gebruikers verspreid over meer dan 150 gebouwen”, vertelt Julien Del Peso. “Onze collega’s werken verspreid over drie polen. Zelf werk ik in de afdeling Operations, die de IT-infrastructuur voor zijn rekening neemt: de netwerken, telefonie, systemen, datacenters, security, … De afdeling Development staat in voor de ontwikkeling en integratie van organisatiespecifieke toepassingen voor onze community, zoals het studentenportaal. Ten slotte hebben we met de afdeling ULIS een specifieke activiteit. Dit team legt zich al meer dan 20 jaar toe op de ontwikkeling van human resources management software voor de Belgische openbare sector die de loopbaan van meer dan 200.000 Belgische overheidsmedewerkers beheert”. 
 

Security als prioriteit 

De toegenomen complexiteit van de IT-infrastructuur maar ook de onmisbaarheid ervan voor de dagelijkse werking van de universiteit en het ziekenhuis heeft de prioriteit van het SEGI naar security herlegd. 

Julien Del Peso: “Vroeger kenden we vooral de ‘klassieke’ uitdagingen van de ICT-sector: het opvolgen van technologische ontwikkelingen, ervoor zorgen dat onze diensten voldoen aan de verwachtingen van onze gebruikers, het anticiperen op behoeften en reageren op en omgaan met incidenten of onvoorziene gebeurtenissen. Uiteraard zijn deze uitdagingen nog steeds relevant, maar er gaat geen dag voorbij dat er in de media niets verschijnt over cybercriminaliteit. Kwaadwillende actoren worden steeds professioneler en IT is zo belangrijk geworden dat het mogelijk is om een hele instelling lam te leggen door de IT-infrastructuur aan te vallen. Reken daarbij nog de potentiële imagoschade in geval van een cyberaanval en je begrijpt dat security voor ons - net zoals voor elk bedrijf of organisatie die voor een groot deel afhankelijk is van IT – de belangrijkste uitdaging van vandaag is.” 

Desondanks ziet Julien Del Peso ook positieve aspecten aan de toename van het aantal incidenten. “Het probleem met security is dat we ons niet realiseren hoe belangrijk het is totdat er iets misgaat. Ik merk wel dat er een groeiend bewustzijn is bij de autoriteiten, die nu écht beginnen te investeren en die ons toelaten om strengere maatregelen op te leggen. Bij ULiège is security al lang één van onze speerpunten. De activiteiten en datacenters van het SEGI zijn al bijna 10 jaar ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd, wat uniek is voor een universiteit in België. Recent hebben we ook extra middelen gekregen om bijkomende security-experten voor ons interne SOC aan te trekken, met als doel om in 2024 vier fulltime experts te hebben. De grote uitdaging zal zijn om deze profielen aan te trekken gezien de zeer competitieve arbeidsmarkt.”

 Daarnaast ziet hij ook een noodzakelijke inspanning op het vlak van sensibilisering van eindgebruikers. “Wij verwelkomen elk jaar duizenden nieuwe studenten, die massaal hun eigen apparaten connecteren met ons netwerk en waar we geen controle over hebben. Vaak zijn zij zich niet bewust van alle beveiligingsrisico’s die hiermee samengaan. We hebben in het verleden in samenwerking met onze communicatiedienst en het CCB al ingezet op sensibiliseringscampagnes naar onze eindgebruikers, maar extra inspanningen zijn noodzakelijk. We denken onder meer aan opleidingssessies en het gebruik van een tool die ons toelaat om geautomatiseerde phishingtests te versturen.” 

Schaalvoordelen creëren 

Om zijn DNS-verbindingen optimaal te beveiligen maakt de universiteit gebruik van Belnet Advanced DNS Security. Ook voor het beheer van certificaten vertrouwt ULiège op Belnet. Binnenkort zal de universiteit worden gemigreerd naar de nieuwe Belnet Advanced DDoS Security-dienst. “We willen ons zo goed mogelijk wapenen tegen een onderbreking van onze connectiviteit tijdens cruciale periodes in het academiejaar. De nieuwe anti-DDoS-oplossing van Belnet is niet enkel robuuster maar sluit ook beter aan bij onze behoeften.”

 Verder kijkt ULiège ook voor andere, nieuwe securitydiensten naar Belnet als partner. “Het Belnet-aanbod is al zeer waardevol, maar een verdere uitbreiding van het securityportfolio zou voor ons een echte meerwaarde zijn. We denken dan vooral, samen met de andere Franstalige universiteiten, aan diensten zoals SOC/MDR, Threat Intelligence of cybersurveillance. Deze diensten zijn op de markt vrij prijzig en we kijken daarom naar Belnet om schaalvoordelen te creëren, zoals jullie ook voor Advanced DNS Security hebben gedaan. Bijkomend voordeel van een contract dat via Belnet loopt is dat de administratieve workload voor ons drastisch vermindert.”

Performant en betrouwbaar netwerk 

Op netwerkvlak verbindt Belnet de verschillende campussen van de ULiège (twee in Luik, één in Aarlen en één in Gembloux) met elkaar. Daarnaast is het netwerk ook cruciaal voor de onderzoeksactiviteiten van de universiteit. Julien Del Peso: “Dankzij de dedicated Belnet-verbindingen hebben onze onderzoekers een snelle toegang tot de supercomputinginfrastructuur van het CÉCI, die verspreid is over de vijf Franstalige universiteiten. Die verbindingen vereisen een bijzonder hoog prestatieniveau en Belnet kan ons dat probleemloos leveren, en dat tegen een betaalbare prijs.”


“Bovendien is het Belnet-netwerk uiterst stabiel en betrouwbaar”, vervolgt Julien. “In de zeldzame gevallen dat er zich toch een incident voordoet, hebben we altijd kunnen rekenen op professionele ondersteuning en een vlotte communicatie. De Belnet-medewerkers zijn heel behulpzaam en echte experten in hun vak.” 

Ook op vlak van security ziet Julien een meerwaarde in de onderzoeks- en onderwijsnetwerken. “Een aansluiting op Belnet biedt ons een rechtstreekse connectie met een groot aantal externe spelers uit de R&E-sector. Zeker voor onderzoeks- of medische gegevens is het vanuit securityoogpunt een groot voordeel dat ons dataverkeer niet over de netwerken van privéoperatoren loopt.” 

De studenten aan de ULiège kennen Belnet vooral van eduroam. Daarmee kunnen ze overal veilig en gemakkelijk surfen op de wifinetwerken van andere deelnemende organisaties. “Veel van hen gaan op Erasmusuitwisseling. We verwelkomen ook zelf heel wat studenten uit Frankrijk bijvoorbeeld. Een dienst zoals eduroam is onmisbaar voor de mobiliteit van onze studenten en onderzoekers. Dat merken we ook aan de gebruikscijfers. Afgelopen maand registreerden we bijvoorbeeld meer dan 10.000 unieke eduroam-authenticaties”, legt Julien Del Peso uit.

Lokale opslag 

Veel organisaties zijn de laatste jaren massaal overgestapt naar de cloud. Aan de ULiège is dit enerzijds anders en dat kent vooral een historische reden. “Het SEGI werd al in 1981 opgericht. Al sinds het begin hebben wij de gewoonte gehad om onze diensten zelf te ontwikkelen en beheren. Voor dataopslag doen we bijna uitsluitend een beroep op servers in eigen beheer. We beschikken over 2 eigen datacenters en zijn momenteel bezig om een derde datacenter uit te rusten voor de massaopslag van data. Doordat de universiteit en het CHU hun infrastructuren hebben samengevoegd, kunnen we interessante schaalvoordelen realiseren”, licht Julien Del Peso toe. 

Tijdens de Covid-19 crisis stapte de organisatie voor het eerst over naar SaaS-toepassingen. “Het thuiswerk was een trigger om Office 365, SharePoint en videoconferentietools in gebruik te nemen. Ook de digitalisering van talrijke processen kwam toen in een stroomversnelling terecht.”

Historische samenwerking 

De universiteit heeft een bijzondere band met Belnet die gerust historisch mag worden genoemd. Beide organisaties behoorden in de jaren ’80 en ’90 immers tot de pioniers van het internet in België. Julien Del Peso vervolgt: “In 1987 werd de ULiège, samen met enkele andere universiteiten en in samenwerking met IBM, aangesloten op wat later het internet zou worden. In 1993 zag Belnet het licht als onderzoeksprogramma binnen Belspo, wat de aanzet gaf tot de massale interconnectie van instellingen op nationaal niveau. De ULiège was destijds een van de eerste op Belnet aangesloten instellingen.”

“Belnet is altijd de speler bij uitstek geweest die ons een infrastructuur met zeer hoge prestaties biedt, vooral op het vlak van bandbreedte, en die gebruikmaakt van moderne technologieën waardoor we onze verschillende sites (bv. onze campussen in Aarlen en Gembloux) op de best mogelijke manier met elkaar kunnen verbinden.”  

Het partnership tussen de universiteit en Belnet vertaalt zich ook in de drie Points of Presence (PoPs) die de ULiège huisvest. Elk jaar organiseert Belnet een bijeenkomst met alle PoP-verantwoordelijken. Julien Del Peso: “De PoP meeting is een ideale gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met onze collega’s, ook aan Nederlandstalige kant. We waarderen dat Belnet deze ontmoetingen tussen de verschillende communities faciliteert.” 

De samenwerking tussen de ULiège en Belnet is na 30 jaar nog even sterk. “Doorheen de jaren heeft Belnet zijn specificiteit en persoonlijke aanpak heel goed weten te bewaren. Onze teams ervaren de uitwisseling en communicatie met Belnet als kwalitatief en waardevol. Bovendien is het een groot pluspunt dat Belnet een publieke dienstverlener is die voortdurend blijft investeren in zijn diensten en infrastructuur voor onderzoek en onderwijs. Om al deze redenen is en blijft Belnet voor ons een bevoorrechte partner”, concludeert Julien Del Peso.

Copyright © 2024 Belnet.