BOOSTED

BOOSTED staat voor ‘Belgium Optical network for Optical frequency Standards and TimE Dissemination’ en heeft tot doel de ontwikkeling van een optisch netwerk voor time & frequency (T&F)-overdracht in België en de aansluiting van dit netwerk, via Frankrijk, op het Europese metrologische netwerk.

BOOSTED in een notendop

BOOSTED wordt gefinancierd door INFRA-FED, een impulsactie van de federale overheid om de ontwikkeling van opkomende onderzoeksinfrastructuren binnen federale onderzoeksinstellingen te bevorderen. 

Het project onder leiding van de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) is van start gegaan eind april 2023 en loopt tot eind 2026. 

Momenteel zit het project in de exploratiefase en wordt er onderzocht aan welke technische vereisten er moet voldaan worden om het ultrastabiele time & frequency signaal over het Belnet-glasvezelnetwerk te kunnen transporteren. Hiervoor is er nauw overleg tussen de KSB, Belnet, UCLouvain, REFIMEVE, het Observatoire de Paris, het Laboratoire de Physique des Lasers (LPL, Parijs) en GÉANT. 

De rol van Belnet

Belnet speelt een belangrijke rol in het project BOOSTED en brengt alvast veel expertise mee op het vlak van netwerkinfrastructuur en gerelateerde technologieën.

Naar analogie met Frankrijk wil de KSB gebruik maken van het nationale onderzoeksnetwerk dat de universiteiten en onderzoekscentra met elkaar verbindt. Daarom werd er een beroep gedaan op Belnet, beheerder van het Belgische onderzoeksnetwerk, die het mogelijk moet maken om het metrologische signaal en het dataverkeer parallel te transporteren over zijn glasvezelnetwerk, zonder dat er interferentie optreedt

In België zal een verbinding worden ontworpen tussen de KSB en enkele Belgische universiteiten, waar de ultrastabiele frequentie zal worden gebruikt voor laserspectroscopie met hoge resolutie (bijvoorbeeld UCLouvain) en voor fotonisch onderzoek (ULB). 

De Belnet network engineers zijn momenteel verschillende schematische set-ups aan het uitwerken voor het transport van dit ultrastabiele T&F-signaal over de Belnet-backbone. Belnet werkt mee samen aan de verbinding met het Franse REFIMEVE, via hetwelke reeds een ultrastabiele referentiefrequentie wordt verspreid.

Copyright © 2024 Belnet.