Blik achter de schermen: Belnet vernieuwt de FedMAN-ring

door
Davina Luyten

Communications Officer @ Belnet
op do, 05/25/2023 - 17:54

De federale overheidsdiensten (FOD’s) worden door Belnet met elkaar en met het internet verbonden via FedMAN (Federal Metropolitan Area Network). FedMAN vormt een essentieel onderdeel van de IT-infrastructuur van de federale overheid en werd zo’n 10 jaar geleden volledig geïntegreerd in het Belnet-netwerk. Sinds kort draait de FedMAN-ring, in lijn met de rest van het Belnet-netwerk, volledig op nieuwe apparatuur van Ciena. Tom De Clercq, één van onze netwerkarchitecten, licht toe wat de voordelen van deze vernieuwing zijn en hoe het netwerkteam dit project tot een succesvol einde bracht.

Wat was voordien het belangrijkste technische verschil tussen het FedMAN-deel en de rest van het Belnet-netwerk? 

“Het FedMAN-netwerk was gebaseerd op golflengtes met snelheden van 10 gigabit per seconde, terwijl de rest van het netwerk over deze capaciteit in tienvoud beschikt. Dat zorgde voor beperkingen, tegelijkertijd kwamen er ook nieuwe aanvragen. Op termijn gingen we dus sowieso op tekorten botsen.” 

In welke context moeten we de studie rond de vernieuwing van de FedMAN-ring situeren? 

“In het kader van stijgende klantenvragen, capaciteitsverbeteringen en algemene technische evoluties was het moment gekomen om te bekijken hoe we de FedMAN-ring zouden vernieuwen. Er lagen twee scenario’s op tafel: ofwel het huidige materiaal onderhouden ofwel volledig nieuw materiaal aankopen. Een collega binnen het netwerkteam heeft samen met onze aankopers een grondige analyse gemaakt van beide opties op vier, acht en tien jaar. Daaruit bleek dat het vervangen van de huidige apparatuur op termijn telkens de meest kostenefficiënte optie was.”

Welke zijn, naast het kostenplaatje, de belangrijkste voordelen van deze vernieuwde apparatuur voor Belnet en zijn community? 

“Het procesmatige aspect is zeker ook een troef. Eén leverancier betekent ook één platform. Ook op vlak van capaciteit en stockbeheer zorgt deze overschakeling voor een vereenvoudiging en een verbetering. Zo merken we een toenemende vraag naar diensten in de cloud bij de klanten. Bovendien was de capaciteitsverhoging essentieel voor onze vernieuwde Advanced DDoS Security oplossing. De datacenters worden nu verbonden met een capaciteit die met factor tweeëneenhalf is toegenomen. De vernieuwing van de FedMAN-ring is dus sterk gelinkt aan de lancering van onze nieuwe anti-DDoS dienst, maar ook aan de upgrade van de Belnet-backbone. Die synergieën waren soms een extra moeilijkheidsfactor, maar zeker ook een sterkte.” 

“Door deze vernieuwing zijn we helemaal klaar voor de toekomst.” Tom De Clercq, netwerkingenieur bij Belnet 

Hoe verliep de migratie van de oude naar de nieuwe apparatuur? 

“De levertijden waren de grootste hindernis in dit verhaal. Op sommige delen van de apparatuur hebben we maar liefst anderhalf jaar moeten wachten, onder meer ten gevolge van de coronacrisis. Daardoor zijn ook de behoeftes in de loop van het project gewijzigd en moesten er soms bijkomende studies doorgevoerd worden. Momenteel zitten we in de laatste rechte lijn van het project. De twee netwerken draaien nu parallel en binnenkort zullen we de tijdelijke fibers vervangen door definitieve. Zodra alles operationeel is en alle diensten zijn gemigreerd, kan ten slotte de ‘oude’ FedMAN-ring worden afgebroken.” 

Welke samenwerkingen waren cruciaal om deze vernieuwing te doen slagen? “

Ondanks de externe hindernissen getuigt het project van een sterke interne samenwerking tussen het aankoop- en netwerkteam, onder leiding van een ervaren Project Manager. Ten slotte verliep zowel de samenwerking met onze klanten als met de integrator heel vlot.”

Vond u dit nieuws interessant?
Copyright © 2024 Belnet.