Coronacrisis: Belnet zorgt voor tijdelijke capaciteitsuitbreiding van kritieke klanten

door
Davina Luyten

Communications Officer @ Belnet
op di, 05/19/2020 - 08:20

Ook tijdens deze coronacrisis doet Belnet er alles aan om in te spelen op de veranderende behoeften van onze aangesloten instellingen. Zo hebben we recent enkele emergency changes doorgevoerd om de capaciteit van bepaalde klanten tijdelijk te verhogen.

Een aantal van de op Belnet aangesloten organisaties spelen een cruciale rol in de opvolging en bestrijding van het coronavirus. Voor hen is het, nog meer dan voor anderen, belangrijk om hun activiteiten ten allen tijde te kunnen verderzetten.

Sommige onder hen hebben Belnet daarom gevraagd om een tijdelijke capaciteitsverhoging van hun verbinding met het Belnet-netwerk door te voeren. Dergelijke noodzakelijke en dringende aanpassingen op ons netwerk worden, in tegenstelling tot geplande wijzigingen, ook in deze coronaperiode doorgevoerd.

Onze teams zijn erin geslaagd om op zeer korte termijn deze “emergency changes” te implementeren voor een tiental van onze aangesloten organisaties. Het gaat om een aantal ziekenhuizen, federale instellingen en onderzoekscentra die de crisis coördineren en opvolgen. Hiervoor werden uiteraard de gebruikelijke procedures voor emergency change management gevolgd.

Man die een doos met stalen vasthoudt

Flexibiliteit in moeilijke omstandigheden

Door de verplaatsingsbeperkingen was het niet evident om deze upgrades uit te voeren. Onze netwerkingenieurs konden zich enkel onder strikte voorwaarden verplaatsen naar onze Points of Presence (PoPs).

Ter plaatse werden ze bijgestaan door onze PoP-verantwoordelijken, die zich uitermate flexibel hebben opgesteld om de nodige toelatingen te geven. Wij willen de verantwoordelijken van onze PoPs dan ook bedanken voor hun hulp en flexibiliteit in deze moeilijke omstandigheden.

Upgrade transitcapaciteit

Ondanks de uitzonderlijke situatie stelt Belnet alles in het werk om ook geplande projecten en initiatieven verder te zetten. Zo hebben onze teams vorige maand een belangrijke fase in het project “redesign van het Belnet-netwerk” tot een goed einde gebracht.

Eén van de trajecten binnen dit project bestond uit de stelselmatige verhoging van de transitcapaciteit naar het Internet. Onze teams zijn, dankzij de constructieve samenwerking met de PoP-verantwoordelijke en de transitleverancier GTT, erin geslaagd om onze fysieke transitcapaciteit in het knooppunt Antwerpen-Centrum te verhogen naar 100 Gbit/s.

Dankzij de succesvolle afsluiting van dit traject zijn we klaar om de stijgende datastromen van en naar onze aangesloten instellingen voor een lange periode de baas te kunnen.

Vond u dit nieuws interessant?
Copyright © 2024 Belnet.