Klant in de kijker: meemoo digitaliseert en bewaart het beeld en geluid van Vlaanderen

Gepubliceerd op vr, 03/20/2020 - 11:36

Met meer dan 12 petabyte aan data in hun archiefsysteem, bewaart meemoo een schat aan Vlaams audiovisueel erfgoed voor de toekomst. Mede dankzij de performante en stabiele connectiviteit van Belnet kan meemoo grootschalige archiveringsprojecten tot een goed einde brengen.

Het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) gaat sinds kort door het leven onder de nieuwe naam ‘meemoo, Vlaams instituut voor het archief’. De organisatie zet zich onder andere in voor de digitalisering, archivering en ontsluiting van het audiovisuele materiaal van culturele instellingen, mediaorganisaties en overheidsinstellingen. Belnet sprak met Matthias Priem, Manager Archivering bij meemoo.

Duurzaam digitaliseren en archiveren

Een 150-tal content partners, van musea tot nationale en regionale omroepen, doen een beroep op de expertise van meemoo voor de duurzame digitalisering en bewaring van hun audiovisueel materiaal.

Meemoo voert de digitalisering niet zelf uit, maar schakelt hiervoor externe partners in. “Hier zijn meerdere redenen voor. Enerzijds vergt de digitalisering zeer specifieke apparatuur, anderzijds kunnen wij onze content partners schaalvoordelen aanbieden door hun noden te bundelen”, legt Matthias Priem uit.

Niet alleen analoog materiaal, maar ook van oorsprong digitaal materiaal wordt gedigitaliseerd. Vaak zijn digitale dragers bijzonder kwetsbaar waardoor een duurzame bewaring noodzakelijk is.

Meemoo zorgt ervoor dat de bestanden niet verloren kunnen gaan en perfect intact blijven. “Om redundantieredenen zorgen we steeds voor meerdere kopieën. We beschikken over twee datacenters waar digitale kopieën worden bijgehouden, en daarnaast over een bunker waar een fysieke kopie wordt opgeslagen. Zo zijn we zeker dat het gedigitaliseerd materiaal ook voor de toekomstige generaties beschikbaar blijft”.

 

“Door de performante connectiviteit van Belnet kunnen wij dagelijks enorme volumes aan audiovisueel materiaal verwerken.”

Matthias Priem, meemoo

Performante verbinding via Belnet

Op vlak van volume is de VRT één van de grootste content partners van meemoo. Matthias Priem: “Dagelijks wordt er 3 terabyte aan data van de VRT naar onze datacenters gestuurd. Gezien ook de VRT verbonden is met het Belnet-netwerk, kan deze trafiek op een zeer snelle en veilige manier tot bij ons geraken. Alles verloopt via de performante Belnet-verbinding. We merken een duidelijk verschil met kleinere organisaties, die vaak niet over voldoende connectiviteit beschikken, en waarbij we het materiaal fysiek moeten verplaatsen naar onze datacenters”.

Win-winsituatie

"De samenwerking met onze content partners is een win-win: meemoo draagt de digitaliseringskost en een deel van de archiveringskosten. In ruil krijgt meemoo een licentie om de gedigitaliseerde content te ontsluiten naar bepaalde doelgroepen. Een mooi voorbeeld hiervan is het project “Het Archief voor onderwijs”, een platform waarop leerkrachten een ruim aanbod aan audiovisueel lesmateriaal terugvinden dat ze kunnen gebruiken om hun lessen interactiever te maken”.

Toegankelijk voor het grote publiek

Ook het grote publiek plukt de vruchten van het werk van meemoo. Op “Het Archief” kan iedereen beschrijvingen van meer dan een miljoen audiovisuele items doorzoeken. Het materiaal bekijken of beluisteren kan niet, wegens de wetgeving rond auteursrechten. Materiaal dat niet langer auteursrechtelijk beschermd is en dus in het publiek domein is terechtgekomen, probeert meemoo wel online raadpleegbaar te maken. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het Nieuws van de Groote Oorlog. Op die site hebben gebruikers toegang tot honderdduizenden krantenpagina’s uit de Eerste Wereldoorlog.

Uitdagingen voor de toekomst

Sinds kort heeft meemoo naast het digitaliseren, archiveren en ontsluiten nog een vierde pijler in zijn werking, namelijk kenniswerking. “Dit houdt in dat we onze expertise delen met andere organisaties en een adviserende functie uitoefenen voor de sector. Zo willen we ons steentje bijdragen aan de digitale transformatie die volop aan de gang is”

De organisatie kijkt alvast naar de toekomst en ziet heel wat uitdagingen. “De shift naar de cloud is daar zeker één van. In dat opzicht zullen we ook in de toekomst nood blijven hebben aan performante en veilige verbindingen”, aldus Matthias Priem.

Digitaal herbarium van de Plantentuin Meise

De Plantentuin Meise bewaart een herbarium van miljoenen collectiestukken met planten afkomstig uit verschillende continenten. Meemoo zorgt voor duurzame archivering van deze unieke collectie.

Miljoenen gedigitaliseerde collectiestukken

Na de eerste fase in het project, in 2017, bevonden zich al 1,2 miljoen gedigitaliseerde collectiestukken van Plantentuin Meise in het archiefsysteem van meemoo. De tweede fase ging in 2019 van start en daarbij zullen nog eens 1,5 miljoen herbariumspecimens gedigitaliseerd worden.

Volledig geautomatiseerd proces

Plantentuin Meise stuurt de digitale bestanden via het Belnet-netwerk naar de datacenters van meemoo. Van daaruit worden de beelden verder verwerkt. Dit proces verloopt volledig automatisch, waardoor het mogelijk is om dagelijks tot 5000 bestanden te verwerken.

De herbariumbeelden worden veilig opgeslagen, zodat ze ook in de toekomst kunnen worden geraadpleegd. Benieuwd naar het resultaat? Neem dan een kijkje in het digitale herbarium.

Helichrysum aureum, een herbariumspecimen uit Zuid-Afrika
Helichrysum aureum. © copyright Plantentuin Meise
Vond u dit nieuws interessant?

Copyright © 2022 Belnet.