Hoe kan ik deze service krijgen?
Wie kan van deze service gebruik maken?
Welke R&E organisatietypes kunnen deze service gebruiken?
Welke administraties kunnen deze service gebruiken?
Welke verwerking van persoonsgegevens wordt er uitgevoerd voor deze dienst?
Bij wie kan ik terecht als er een probleem optreedt?
Hoe kan ik de service annuleren?
Hoe factureren jullie?
Als ik redundantie wil, welke invloed heeft dit dan op mijn factuur?

Hoe kan ik deze service krijgen?

 1. Neem contact op met onze Belnet Servicedesk via servicedesk@belnet.be. Bent u al klant bij ons? Houd dan uw acroniem bij de hand. De Servicedesk verbindt u door met ons Customer Relations Team.
 2. De accountmanager luistert naar uw vragen en stelt indien nodig een afspraak voor.
 3. Tijdens deze afspraak brengt de accountmanager de wensen en de specifieke technische situatie van de klant in kaart. Als u meer technische informatie wilt, stelt de accountmanager voor een afspraak te maken met een Technical Advisor. Als u voor een Belnet Leased Line kiest, moet u een aankooporder ondertekenen. Voor meer informatie gaat u naar de sectie over de Belnet Leased Line.
 4. We vragen u om een overeenkomst te ondertekenen. Als u akkoord gaat, moet u twee ingevulde en ondertekende exemplaren van de overeenkomst opsturen naar: Belnet Customer Relations Team, WTC III, Simon Bolivarlaan 30 B-2, 1000 Brussel.
 5. Nadat we uw ondertekende documenten hebben ontvangen, begint Belnet met de implementering van de service.
 6. Het Customer Relations Team stuurt u een door ons ondertekend exemplaar terug.

Wie kan van deze service gebruik maken?

Onderzoeks- en onderwijsorganisaties ('Research & Education' of R&E) en administratieve organisaties kunnen zich op deze service abonneren.

Welke R&E organisatietypes kunnen deze service gebruiken?

Door de overheid erkende organisaties die 80% van hun totale middelen inzetten voor:

 • Inrichting van gesubsidieerd (hoger) onderwijs;
 • ondersteuning en/of coördinatie van door de overheid erkend, gesubsidieerd (hoger) onderwijs;
 • wetenschappelijk en/of technologisch onderzoek;
 • ondersteuning en/of coördinatie van wetenschappelijk onderzoek;
 • wetenschappelijke en/of culturele kennisverspreiding;
 • ontwikkeling en testen van nieuwe netwerktechnologieën.

Wat uw financiering betreft, minimaal 80 % van de inkomsten van de organisatie moet bestaan uit overheidssubsidies, toekenningen en/of dotaties. Uitzonderingen (bvb. ziekenhuizen) zijn enkel mogelijk op aanvraag.

Welke administraties kunnen deze service gebruiken?

Overheidsadministraties of -diensten op federaal, regionaal, provinciaal, lokaal en/of internationaal niveau.

Wat uw financiering betreft, minimaal 80 % van de inkomsten van de organisatie moet bestaan uit overheidssubsidies, -dotaties en/of ontvangsten voor gepresteerde diensten aan andere overheidsdiensten of zuiver publieke dienstverlening(zonder winstoogmerk).

Welke verwerking van persoonsgegevens wordt er uitgevoerd voor deze dienst?

U kunt de details van ons verwerkingsbeleid van de persoonsgegevens van geregistreerde gebruikers voor Internet Connectivity op deze pagina bekijken.

Bij wie kan ik terecht als er een probleem optreedt?

U kunt contact opnemen met onze Belnet Servicedesk via e-mail (servicedesk@belnet.be) of via de telefoon (02 790 33 00). De accountmanager volgt uw probleem verder op en verbindt u indien nodig door met een expert.

Hoe kan ik de service annuleren?

Zodra de overeenkomst ondertekend is, bent u hierdoor gebonden voor een periode van vier jaar. Aan het einde van het contract kunt u de dienst opzeggen tijdens een latentieperiode van 2 x 6 maanden. We raden u aan contact op te nemen met uw accountmanager na het einde van dit contract.

Hoe factureren jullie?

 • U ontvangt een factuur in het eerste trimester van het nieuwe kalenderjaar. Nieuwe tarieven passen wij automatisch toe.
 • Bij een nieuwe verbinding of wijziging van de dienstverlening tijdens het jaar ontvangt u een bijkomende pro-ratafactuur voor de resterende dagen van het kalenderjaar. De reeds gefactureerde bedragen voor het lopende kalenderjaar brengen we dan uiteraard in mindering.
 • Sinds 01 juli 2007 past Belnet een btw-heffing toe op alle betalende diensten. Het btw-nummer van Belnet is BE 875.396.690.

Als ik redundantie wil, welke invloed heeft dit dan op mijn factuur?

Voor de facturatie scheiden we de fysieke connectie van de geleverde internetconnectie. Bij redundantie worden er dus twee fysieke connecties gefactureerd, maar slechts één internetconnectie.


 

Raadpleeg ons beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens voor Internet Connectivity

Vond u deze FAQ nuttig?
Copyright © 2024 Belnet.