Onze accountmanager Niels vertelt ons over zijn rol en ervaring binnen de Research Data Alliance (RDA)

door
Marc Gérard

Content Developer @ Belnet
op wo, 05/31/2023 - 11:38

Afgelopen februari werd onze accountmanager Niels Deriemaecker verkozen als lid van de Technical Advisory Board van de Research Data Alliance (RDA). Dit in 2013 door vrijwilligers opgerichte internationale gemeenschapsinitiatief telt inmiddels maar liefst 14.000 leden, waaronder een grote meerderheid van de onderzoekers. De RDA wil de sociale en technische infrastructuur opbouwen die noodzakelijk is voor het delen en hergebruiken van onderzoeksgegevens. Voor Niels is het vooral een goede manier om onderzoekers te bereiken en hun behoeften op vlak van open science beter te leren kennen. We stelden hem een paar vragen over het begin van dit avontuur.

Kan je toelichten wat jouw rol binnen de RDA inhoudt?

In februari ben ik verkozen als lid van de Technical Advisory Board (TAB) binnen de RDA voor een periode van 3 jaar. Deze raad beheert de verschillende werk- en reflectiegroepen waarin alle RDA-leden zijn verdeeld. Het is in deze werkgroepen dat kennis- en ervaringsuitwisseling plaatsvindt over onderwerpen zoals open science, open data, datamanagementplannen, enz. Mijn rol in deze raad is drieledig.

In de eerste plaats bekijken we of de nieuwe groepen en subgroepen die binnen de RDA worden opgericht niet overbodig zijn. Het doel is uiteraard om te verzekeren dat de opgerichte groep aan de nieuwe behoeften of subdomeinen van bestaande behoeften van onderzoekers kan voldoen.

Daarnaast is het mijn taak om bruggen te bouwen tussen de verschillende werkgroepen en de RDA zelf. Ik fungeer dus als tussenpersoon en facilitator tussen de verschillende groepen. Ik treed ook op als aanspreekpunt voor de groep. Momenteel houd ik me bezig met 5 groepen.

Ten slotte kunnen de leden bij mij terecht wanneer er een topic of een brainstormsessie over een bepaald onderwerp moet worden ingepland op een volgend event. Ik zorg er dan voor dat dit wordt ingepland.

Wat zijn de profielen van de leden van de TAB?

Ik ben de enige accountmanager in de Technical Advisory Board, en ook de enige die uit een NREN (nationaal onderzoeks- en onderwijsnetwerk) komt. De raad bestaat voornamelijk uit technische profielen zoals professoren, onderzoekers en wetenschappers. Op de RDA website is een lijst beschikbaar van alle leden: Techical Advisory Board.

Hoe heb je deze nieuwe rol ervaren sinds je aanstelling in februari?

In het begin wist ik niet wat ik kon verwachten. Maar nu ik heb gezien hoe het werkt om als bruggenbouwer en facilitator op te treden, is het zeker een functie waarin ik veel kan bijdragen.

Het is belangrijk voor mij om in contact te staan met de onderzoekers om te weten wat zij nodig hebben. Dat geeft veel voldoening. Onderzoekers hebben bijvoorbeeld een datamanagementplan (DMP) nodig om financiering voor hun onderzoek te krijgen. En de manier om dat in België te doen is het gebruik van DMPonline.be. Ik wist dat deze dienst belangrijk was voor de onderzoeksgemeenschap, maar besefte niet hoe essentieel hij was tot ik deelnam aan de plenaire vergadering in Göteborg (Zweden) afgelopen maart.

Hoe is dit eerste evenement voor jou verlopen?

Het is een groter evenement dat twee keer per jaar plaatsvindt. De editie van maart (een jubileumeditie) vond plaats in Göteborg gedurende 4 dagen. Het was een gelegenheid voor denktanks om samen te komen en ideeën over gegevensuitwisseling te bespreken. Er werden nieuwe groepen gevormd en nieuwe synergieën gecreëerd, met name via brainstormsessies. Sommige onderzoekers konden zich ook willekeurig bij groepen aansluiten, wat hielp om bruggen te bouwen tussen de verschillende groepen.

Vond u dit nieuws interessant?
Copyright © 2024 Belnet.