Universitair pilootproject bewijst waarde van een Europese blockchain

door
Davina Luyten

Communications Officer @ Belnet
op ma, 10/18/2021 - 13:22

Blockchain is de toekomst. De technologie verandert onze samenleving. Daarom bouwen de Europese Commissie en het European Blockchain Partnership aan de European Blockchain Services Infrastructure (EBSI), waarbij wordt gestreefd naar een blockchaintechnologie die Europese burgers diensten verleent op basis van Europese waarden. Het Early Adopters-programma en de door meerdere universiteiten opgezette pilot tonen hoe Europa's toekomstige blockchaininfrastructuur er in de praktijk zal uitzien.

Sinds 2018 bundelen 29 landen en de Europese Commissie hun krachten in het European Blockchain Partnership (EBP). Ze engageren zich om samen het potentieel van op blockchain gebaseerde diensten voor burgers, de samenleving en de economie te benutten.

Met blockchain kunnen burgers digitale portemonnees opzetten en hun identiteits- en andere legitimatiebewijzen over de grenzen heen beheren. Burgers kunnen ook digitale controle krijgen over hun diploma's/onderwijscertificaten waardoor de kosten voor het verifiëren aanzienlijk worden beperkt en het vertrouwen in de authenticiteit van documenten wordt versterkt.

De Commissie werkt samen met de EU-lidstaten (en daarbuiten) aan de opbouw van de European Blockchain Services Infrastructure – EBSI. Via deze infrastructuur zal de blockchaintechnologie de identificatie van verifieerbare referenties in Europa volledig veranderen, met name over de grenzen heen op basis van het 'Self-Sovereign Identity'-principe. Een door meerdere universiteiten opgezet pilootproject laat ons nu zien hoe dat er in de praktijk uit zal zien.

Sinds 2020 ontplooit EBSI een netwerk van gedistribueerde blockchainknooppunten in heel Europa, ter ondersteuning van toepassingen die gericht zijn op geselecteerde use cases. Belnet en Smals hebben de Belgische component binnen deze Europese infrastructuur opgezet. EBSI is de eerste EU-brede blockchaininfrastructuur, aangestuurd door de publieke sector, volledig in overeenstemming met de Europese waarden en wetgeving.

Schematisch overzicht van het EBSI Early Adopters Programme

Het Early Adopters-programma

In 2021 werden 22 projecten geselecteerd om deel te nemen aan een incubatorprogramma, bekend als de EBSI Early Adopters, dat de eerste EBSI-gebruikers en hun partners helpt hun proefproject(en) te bedenken, bouwen en lanceren. Het EBSI-team gaf de bij elk project betrokken partners uit de particuliere en de openbare sector vroegtijdig toegang tot de preproductie-omgeving van EBSI en nodigde ze uit om hun eigen proefproject(en) te ontwikkelen voor een specifieke zakelijke of binnen de overheid gangbare use case waarbij de uitwisseling van verifieerbare referenties een rol speelt.

Begin 2021 is het Early Adopters-programma rechtstreeks met de lidstaten gaan samenwerken om EBSI use cases (Self-Sovereign Identity (SSI), diploma's, traceerbaarheid en betrouwbare gegevensuitwisseling) te implementeren en een ecosysteem op te bouwen met een paar uitstekende voorbeelden uit het echte leven die zullen leiden tot de volledige uitrol van EBSI.

Proefproject voor EBSI binnen de onderwijssector: pilot opgezet met meerdere universiteiten

De EBSI Early Adopters zijn uitgedaagd om hun verschillende pilots in een reële setting te testen door deel te nemen aan de door meerdere universiteiten opgezette pilot. Zo kunnen ze de interoperabiliteit van hun oplossingen testen met andere belangrijke actoren binnen het ecosysteem om de uitwisseling van verifieerbare referenties door studenten en universiteiten mogelijk te maken: vertrouwde accreditatie-organisaties; uitgevende instellingen van trusts; houders van referenties; aanbieders van portemonnees en andere partners.

Het scenario van de pilot zal aantonen dat de EBSI grensoverschrijdende verificatie van diploma's/onderwijscertificaten kan uitvoeren op basis van Self-Sovereign Identity (SSI)-principes. Dat betekent dat een verifieerbaar attest (zoals een diploma) dat door een lidstaat is uitgegeven, zal worden geverifieerd door een universiteit of een derde partij, bijvoorbeeld een werkgever, uit een andere lidstaat. Gedurende een periode van vier maanden, die begin november afloopt, werkten de lidstaten en hun partners samen om alle functies te leveren die nodig zijn om dit scenario werkelijkheid te laten worden.

Vond u dit nieuws interessant?
Copyright © 2024 Belnet.