Belnet Cloud Solutions - Admin FAQ

Over OCRE

Wat houdt OCRE in?
Welke soorten organisaties kunnen profiteren van OCRE?
Welk type diensten biedt OCRE aan?
Wat is de relatie tussen OCRE en EOSC?
Wat is de relatie tussen OCRE en Copernicus?
Wat is de rol van Belnet?

Over de providers

Welke providers zijn beschikbaar voor België?
Hoe kan ik contact opnemen met de providers?
Hoe kom ik meer te weten over de commerciële voordelen die iedere provider aanbiedt?
Hoe sluit u een contract af met een leverancier?

De GÉANT IaaS+ Marketplace

Hoe kan ik alle informatie over raamovereenkomsten, leveranciers, prijzen, offertes en juridische inhoud nog sneller vinden?
Hoe kan ik de OCRE Fl@sh nieuwsbrief van Belnet ontvangen?

Wat houdt OCRE in?

OCRE (Open Clouds for Research Environments) is een Horizon 2020-project, gefinancierd door de Europese Unie, dat onderzoeksinstellingen in staat stelt om commerciële digitale diensten op een veilige en eenvoudige manier te gebruiken. Het Consortium dat het project realiseert, bestaat uit GÉANT (coördinator), CERN, RHEA en Trust-IT.

Welke soorten organisaties kunnen profiteren van OCRE?

Alle organisaties die zijn aangesloten op Belnet kunnen gebruikmaken van de "OCRE Cloud Catalogue".

Welke providers zijn beschikbaar voor België?

In de OCRE Catalogue worden de compliant cloudgebaseerde digitale serviceproviders opgenomen die gecontracteerd zijn om diensten te leveren aan de onderzoeks- en onderwijsgemeenschap in Europa door middel van het OCRE Framework. Voor België zijn er twaalf providers:

Welk type diensten biedt OCRE aan?

Commodity achtige commerciële digitale diensten die nodig zijn voor interdisciplinaire onderzoeksactiviteiten. Deze diensten omvatten:

 • Infrastructure as a Service (IaaS) en Platform as a Service (PaaS):
  Leveren van computing-, opslag-, netwerk- en aanverwante diensten en/of een platform om klanten in staat te stellen applicaties te ontwikkelen, te draaien en te beheren als openbare cloudservice.
 • Software as a Service (SaaS), on-demandsoftwareaanbod:
  Een softwarelicentie- en leveringsmodel waarbij software door de klant op abonnementsbasis wordt gebruikt en door de provider wordt gehost als een openbare cloudservice, op het gebied van bestandsopslag (sync en share), online samenwerking, simulatie en virtualisatietools.
 • Earth Observation-diensten (EO):
  Gegevens verzameld door het European Earth Observation-programma, Copernicus, beschikbaar gesteld via een aantal Data and Information Access Services (DIAS). De diensten die door deze bedrijven worden geleverd variëren van interactieve data-analyse tot specifieke informatie. OCRE zal de commerciële serviceproviders die hun frontofficediensten creëren bovenop deze back-end DIAses, in staat stellen hun diensten aan de onderzoeksgemeenschap aan te bieden.

Wat is de relatie tussen OCRE en EOSC?

OCRE zal geselecteerde commerciële digitale diensten tot een integraal onderdeel maken van de European Open Science Cloud (EOSC), waarbij naleving van de EOSC-vereisten en zichtbaarheid in de EOSC-hub Service Catalogue worden gewaarborgd.

Wat is de relatie tussen OCRE en Copernicus?

OCRE zal meer EO-diensten aanmoedigen op Copernicus DIAS, de Data and Information Access Services die gecentraliseerde toegang bieden tot gegevens en informatie van Copernicus, evenals tot processing tools, zodat de onderzoeksgemeenschap deze diensten kan vinden en gebruiken.

Wat is de rol van Belnet?

Binnen de door GÉANT gecoördineerde raamovereenkomst neemt Belnet de rol van referrer op zich. Dit betekent dat Belnet als tussenpersoon optreedt door de raamovereenkomsten in België beschikbaar te stellen en de aankopen van de aangesloten instellingen bij de leveranciers te vergemakkelijken. Als referrer ontvangt vanaf juli 2023 Belnet een commissie van 3% op het door elke organisatie aangekochte volume. De contractuele relatie is echter tussen de aangesloten organisatie en de leverancier, er is geen contract met Belnet.

Hoe kan ik contact opnemen met de providers?

 1. Klik op "Visit the catalog" op de website.
 2. Selecteer België op de kaart van Europa om de lijst van providers weer te geven.
 3. Klik op "Contact" om een e-mail te versturen naar de gewenste provider.

Hoe kom ik meer te weten over de commerciële voordelen die iedere provider aanbiedt?

Voor meer informatie over de verschillende aanbiedingen en kortingen aangeboden door iedere provider, kunt u contact opnemen met onze Product Management unit.

Hoe sluit u een contract af met een leverancier?

Belnet treedt op als raadgever en kan u begeleiden bij het nemen van de juiste beslissingen en het in contact komen met de juiste mensen. Contracten worden afgesloten tussen de organisatie en de partner/aanbieder zelf. Na het ondertekenen van het contract, kan er onmiddellijk gestart worden met de cloud diensten.

De aanbesteding van OCRE wordt uitgevoerd onder het aanbestedingsrecht van Nederland (NL), genaamd AW12.
Deze aanbestedingswet is in overeenstemming met de EU-aanbestedingsrichtlijn 2014/24 / EU met enkele nationale implementatiespecificaties.

Hoe kan ik alle informatie over raamovereenkomsten, leveranciers, prijzen, offertes en juridische inhoud nog sneller vinden?

Door op de knop (onderstaande afbeelding) te klikken, komt u op de one-stop shop IaaS+ Marketplace waar u snel alle aanbestedings- en afroepdocumentatie voor uw land op één plek kunt vinden. Deze omvat:

 • De Raamovereenkomst met de Cloud Service Provider of Reseller.
 • Scope van diensten aangeboden door de Cloud Service Provider.
 • Prijsinformatie.
 • Call Off-overeenkomst tussen uw instelling en de Cloud Service Provider.

Klik op de afbeelding:

GÉANT IaaS+ Marketplace button

De GÉANT IaaS+ Marketplace is ontwikkeld door de GÉANT community, voor de GÉANT community. De Marketplace stelt instellingen in staat snel, efficiënt en kosteneffectief IaaS-clouddiensten af te nemen.

Hoe kan ik de OCRE Fl@sh nieuwsbrief van Belnet ontvangen?

Vul het formulier in om u te abonneren op onze OCRE Fl@sh nieuwsbrief.

 

 

Toegang tot OCRE Cloud Catalogue

Vond u deze FAQ nuttig?
Copyright © 2024 Belnet.