DMPonline.be - Admin FAQ

Wie kan zich inschrijven op de dienst DMPonline.be?
Moet mijn organisatie lid zijn van de Belnet R&E Federation om gebruik te kunnen maken van DMPonline.be?
Wie kan lid worden van de Belnet R&E Federation?
Hoe kan deze dienst worden verworven?
Hoeveel gebruikers in mijn organisatie kunnen de dienst gebruiken?
Wie kan ik contacteren bij problemen?
Hoe kan ik de dienst opzeggen?

 

Wie kan zich inschrijven op de dienst DMPonline.be?

De dienst DMPonline is beschikbaar voor de onderzoeks- en onderwijsinstellingen in België. Indien uw organisatie al lid is van het consortium DMPBelgium en momenteel klant is bij Belnet voor de dienst DMPonline, kunt u al verbinding maken met de tool.

 

Moet mijn organisatie lid zijn van de Belnet R&E Federation om gebruik te kunnen maken van DMPonline.be?

Indien uw organisatie lid is van de Belnet R&E Federation, kunt u het principe Single Sign On toepassen wanneer u verbinding maakt met DMPonline.be. Het wordt dus sterk aanbevolen dat uw organisatie lid wordt van de Belnet R&E Federation om de tool te gebruiken. Het is echter ook mogelijk verbinding te maken via ORCID.

 

Wie kan lid worden van de Belnet R&E Federation?

Twee soorten organisaties kunnen lid worden van de Belnet R&E Federation :

  • De Belgische organisaties van R&E die zijn verbonden met het Belnet-netwerk kunnen lid worden als identiteitsproviders (IdP), maar ook als serviceproviders (SP) indien zij een website of een applicatie willen delen met de gemeenschap.
  • De andere organisaties die een dienst willen verlenen aan de Belgische gemeenschap van R&E kunnen lid worden als serviceproviders.

 

Hoe kan deze dienst worden verworven?

  1. Neem contact op met de Service Desk van Belnet op het volgende adres: servicedesk@belnet.be (vergeet uw acroniem niet indien u reeds klant bent). De Service Desk brengt u in contact met ons Customer Relation Team.
  2. De Account Manager zal u vragen om een contract te ondertekenen. Indien u hiermee akkoord bent, wordt u verzocht om twee ingevulde en ondertekende exemplaren van het contract te verzenden naar het volgende adres: Belnet, Customer Relation Team, WTC III, Simon Bolivarlaan 30 B-2, 1000 Brussel.
  • Indien uw organisatie al lid is van de Belnet R&E Federation, kunt u verbinding maken met het platform DMPonline.be (https://dmponline.be/) via uw unieke login.
  • Indien uw organisatie nog geen lid is van de Federatie zal uw Account Manager u aangeven welke stappen u moet volgen.

 

Hoeveel gebruikers in mijn organisatie kunnen de dienst gebruiken?

Indien u Admin bent van de dienst DMPonline.be voor het account van uw instelling hebt u het recht om toegang te verlenen aan alle onderzoekers van uw instelling.

 

Wie kan ik contacteren bij problemen?

Neem contact op met onze Belnet Service Desk.

 

Hoe kan ik de dienst opzeggen?

De twee partijen kunnen de overeenkomst op elk moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden, waarvan de andere partij per aangetekende brief in kennis wordt gesteld. De opzegtermijn vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op de verzending van de aangetekende brief.

Vond u deze FAQ nuttig?
Copyright © 2024 Belnet.