Koen Schelkens, Adviseur Business Management

Koen Schelkens , Adviseur Business Management

Koen Schelkens
"De uitwisseling met onze internationale collega’s maakt dat je van elkaar kan leren en die kennis vervolgens kan meenemen naar Belnet en onze gebruikers. Het laat ons bovendien toe om de vinger aan de pols te houden van nieuwe ontwikkelingen en technologieën. Dat komt natuurlijk ook de Belnet-klanten ten goede."

Wat houdt jouw functie precies in?

"Als adviseur business management werk ik aan verschillende projecten en samenwerkingsverbanden. Zo ben ik onder meer verantwoordelijk voor het partnership tussen Belnet en de regionale overheden. Daarnaast verzorg ik de relaties met het pan-Europese onderzoeks- en onderwijsnetwerk GÉANT en coördineer ik de deelname van Belnet aan GÉANT-projecten.

Samen met een aantal collega’s ben ik momenteel bezig met de uitbouw van een innovatiecel bij Belnet. In de toekomst willen we namelijk meer inzetten op innovatieprojecten in nauwe samenwerking met onze onderzoeks- en onderwijscommunity, bijvoorbeeld om nieuwe netwerk- en datatechnologieën te ontwikkelen. Het EOSC Focus project is hiervan een goed voorbeeld. Ook zijn we sinds kort betrokken in een grootschalig project voor de uitrol van een eerste kwantumcommunicatie-infrastructuur in België gefinancierd door Europa."

Welk parcours heb je voordien afgelegd binnen Belnet?

"In 2001 ben ik gestart als één van de eerste Account Managers. Ik kreeg veel speelruimte om die functie in te vullen en zelf zaken op te bouwen. Op termijn ben ik doorgegroeid naar de rol van coördinator van het Customer Relations team.

Na een tijd wilde ik graag een nieuwe uitdaging aangaan binnen de organisatie. Zo was ik van 2016 tot 2021 projectverantwoordelijke voor onze FedMAN-klanten en de WAN-dienstverlening. Gelijktijdig ben ik begonnen met het uitbouwen van onze samenwerking met GÉANT. Vandaag ben ik vooral mee betrokken bij het opzetten en onderhouden van zulke nieuwe innovatieve samenwerkingsinitiatieven waar Belnet zijn belangrijke rol als nationaal onderzoeks- en onderwijsnetwerk (NREN) kan opnemen."

Hoe ervaar je het werken in een internationale context?

"De uitwisseling met collega’s die hetzelfde werk doen in andere landen maakt dat je van elkaar kan leren en die kennis vervolgens kan meenemen naar Belnet en onze gebruikers. Het laat ons bovendien toe om de vinger aan de pols te houden van nieuwe ontwikkelingen en technologieën. Dat komt natuurlijk ook de Belnet-klanten ten goede. Diensten zoals eduVPN of eduroam hadden we nooit kunnen aanbieden aan onze community indien we niet in deze internationale context zouden werken."

Waarom zou iemand moeten solliciteren voor een gelijkaardige functie bij Belnet?

"Wat mij vooral aanspreekt binnen Belnet, is dat je voortdurend kan bijleren. Je wordt continu uitgedaagd om nieuwe dingen uit te proberen en dat geeft mij persoonlijk veel voldoening. Voor iemand die leergierig is en graag (inter)nationaal samenwerkt is dit de geknipte job!

Bovendien kan je bij Belnet je functie zelf mee vormgeven en nieuwe opportuniteiten genereren. Verantwoordelijkheid en autonomie zitten als het ware in het DNA van onze organisatie. Ook wie op zoek is naar een job met een maatschappelijke dimensie zal zich bij ons goed voelen.

Ten slotte wil ik nog toevoegen dat je bij Belnet in een hecht team terechtkomt waar iedereen elkaar kent en hetzelfde doel nastreeft."

Hoe maak je met jouw werk het verschil?

"Voor alle Belnet-collega’s geldt dat bijna alles wat we doen rechtstreeks of onrechtstreeks het onderzoek en hoger onderwijs in België vooruithelpt. Zo kunnen onze klanten zich focussen op hun kernactiviteiten.

Hetzelfde geldt voor de talrijke overheidsdiensten waarvoor we werken. Met onze dienstverlening zorgen we ervoor dat zij over een performante ICT-infrastructuur beschikken die mee evolueert met hun noden en behoeften."

Wat wil je zeker nog bereiken?

"Mijn ambitie is om er mee voor te zorgen dat Belnet een aanspreekpunt wordt voor onderzoekers en evolueert tot hét kennis- en competentiecentrum voor netwerktechnologie- en data-infrastructuur.

Verder wil ik mijn collega’s binnen de andere teams blijven enthousiasmeren om mee te werken aan innovatieprojecten. Het zou fantastisch zijn mocht Belnet in de toekomst een nieuwe dienst kunnen ontwikkelen die door de hele Europese onderzoeks- en onderwijssector wordt gebruikt!"

Copyright © 2024 Belnet.