Belangrijke rol voor Belnet in het strategisch plan voor Belspo

door
Davina Luyten

Communications Officer @ Belnet
op di, 09/20/2022 - 09:35

Afgelopen juli ondertekenden staatssecretaris voor Federaal Wetenschapsbeleid Thomas Dermine en Belspo-voorzitter Arnaud Vajda een nieuw strategisch plan 2022-2024 voor het Federaal Wetenschapsbeleid. Daarin is een belangrijke rol voor Belnet weggelegd, onder meer als facilitator van open science.

Bedoeling van het strategisch plan 2022-2024 is om een nieuw elan te geven aan het Federale Wetenschapsbeleid, dat naast de centrale administratie ook Belnet en de 10 Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) omvat. Het plan omvat 6 strategische objectieven. De focus ligt onder meer op het verbeteren van de toegankelijkheid van informatie en het versterken van de steun voor innovatie en onderzoek.

Ook wil het plan een boost geven aan open science en open data, om op die manier onderzoek toegankelijker te maken en het hergebruik van geproduceerde onderzoeksgegevens te stimuleren (principe van FAIR data).

Bij de realisatie daarvan speelt Belnet, als Belgische onderzoeks- en onderwijsnetwerk maar ook als gemandateerde organisatie van de EOSC Association, een cruciale rol. De missie van Belnet bestaat er namelijk in om dienstverlening te ontwikkelen die specifiek is toegespitst op de behoeften van onderzoekers. In de toekomst zullen innovatie en co-creatie daarbij centraal staan.

Het plan voorziet verder in een uitbreiding en versterking van de opdrachten van Belnet, zowel naar onze R&E-community als naar de (federale) overheid. Zo wordt de strategische rol van Belnet met betrekking tot de connectiviteitsbehoeften van de federale overheid in zijn geheel (MAN- en WAN-netwerken) verankerd. Daarnaast wordt er actief naar Belnet gekeken om de rol van ‘broker’ op te nemen voor cybersecuritydiensten. In dat kader is Belnet, samen met de FOD BOSA, momenteel bezig om een spending review voor cyberveiligheid uit te voeren.

Meer weten over de nieuwe strategie voor het Federale Wetenschapsbeleid? Download het strategisch plan 2022-2024.

Vond u dit nieuws interessant?
Copyright © 2024 Belnet.