Coronavirus: welke maatregelen neemt Belnet?

door
Davina Luyten

Communications Officer @ Belnet
op vr, 03/13/2020 - 15:16

Belnet heeft een plan in werking gesteld als reactie op de uitbraak van het coronavirus in ons land. Hiermee willen wij de continuïteit van onze dienstverlening garanderen en onze personeelsleden beschermen.

Business continuity management (BCM) is één van de belangrijkste taken van onze ITSM unit. Onze BCM-plannen zorgen ervoor dat Belnet kan blijven functioneren in geval van crisissituaties. Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus hebben wij specifieke analyses gemaakt en bijhorende maatregelen genomen. 

Aangepast incident management voor kritieke klanten

Een aantal van de op Belnet aangesloten organisaties spelen een cruciale rol in de opvolging en bestrijding van het coronavirus. Een verstoring of uitval van hun connectiviteit kan verregaande gevolgen hebben. Daarom heeft Belnet voor deze kritieke klanten specifieke maatregelen op vlak van incident management genomen.

Het gaat om de FOD Volksgezondheid, Sciensano, Smals, FOD Binnenlandse Zaken, FOD Kanselarij van de Eerste Minister en een 20-tal ziekenhuizen.

Concreet betekent dit dat de incident manager bij Belnet onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht zodra een incident gemeld wordt door een van deze organisaties. Daarnaast verhogen we de prioriteit van het incident standaard met één level, zodat er meteen extra resources worden ingezet.

Change freeze 

Bovendien hebben we alle geplande wijzigingen op het hele Belnet-netwerk momenteel on hold gezet. Enkel uiterst noodzakelijke en dringende wijzigingen op het netwerk worden uitgevoerd. De “freeze” blijft van kracht zolang Belnet dit nodig acht.

Voldoende stock aan netwerkapparatuur

We analyseerden ook de mogelijke impact op het aanleveren van onze netwerkapparatuur aangezien een groot deel componenten in China worden geproduceerd.

Op dit moment heeft Belnet geen kritieke bestellingen lopende. We beschikken zelf over een stock aan netwerkapparatuur en kunnen ook een beroep doen op onze leveranciers (in België) om een langere periode te overbruggen. Zij houden ons regelmatig op de hoogte van de evolutie van hun stock en de beschikbaarheid van hun medewerkers. 

We bekijken ook met onze leveranciers hoe het materiaal tot bij Belnet kan geraken indien er een volledige lockdown zou worden afgekondigd en hun vestiging zich in een “rode zone” zou bevinden.

Capaciteit van het Belnet-netwerk en BNIX-platform

Nog voor de strikte maatregelen van de overheid van kracht werden, heeft Belnet zich voorbereid op de massale overstap van onze aangesloten instellingen naar thuiswerk en digitaal onderwijs.

Sinds de maatregelen in voege zijn, merkt Belnet een sterke invloed op het dataverkeer over het Belnet-netwerk (daling) en het Belgische internetknooppunt BNIX (sterke stijging). Onze netwerkarchitecten merken ook een grote verandering van de richting van de datastromen.

Zo zorgen digitale lessen ervoor dat er meer gestreamd wordt vanuit de universiteiten en hogescholen naar de Belgische commerciële internetproviders, die de studenten thuis van internet voorzien.

Door de verhoging van het verkeer tussen medewerkers die van thuis werken en de aangesloten instellingen, is er ook aanzienlijk meer verkeer tussen Belnet en de Belgische commerciële ISP’s. Dit verkeer verloopt via het BNIX-platform, het Belgische internetknooppunt dat eveneens door Belnet wordt beheerd. Het BNIX-platform registreerde ondertussen al pieken van 400 Gbit/s. 

Belnet heeft de capaciteit op het BNIX-platform vooraf geverifieerd en na analyse blijkt dat BNIX zonder probleem nog een grote toename aan verkeer kan verwerken.

Belnet-kantoren zijn gesloten, onze medewerkers werken van thuis uit

Om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers te garanderen, heeft Belnet een aangepast HR-plan uitgewerkt. Wij vragen hen om de richtlijnen van de overheid (regelmatig handen wassen, thuis blijven wanneer je ziek bent, …) op te volgen.

Onze collega's werken momenteel allemaal van thuis uit. Vergaderingen en bijeenkomsten worden indien mogelijk per conference/videocall gehouden. Deze maatregelen hebben geen impact op onze dienstverlening.

Wij blijven waakzaam en volgen de berichtgeving en richtlijnen van de overheid nauwgezet op.

Hebt u nog vragen hierover?

Vond u dit nieuws interessant?
Copyright © 2024 Belnet.