Enquête over de evenementen van Belnet: resultaten

door
Sandra Castaño

Marketing & Communication @ Belnet
op vr, 04/17/2020 - 12:18

Begin maart hebben we contact opgenomen met alle Belnet-klanten om te peilen naar hun interesses en voorkeuren met betrekking tot onze evenementen. De enquête was een groot succes!

Nauwelijks enkele ogenblikken nadat we de enquête hadden verzonden, stroomden de eerste reacties reeds binnen. We kregen meer dan veertig antwoorden op één namiddag! Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.

De grootste deelname registreerden we bij onze klanten uit het hoger onderwijs en de overheidsdiensten.

Meer dan 70% van de respondenten gaf aan dat ze al hadden deelgenomen aan een evenement georganiseerd door Belnet.

De 3 evenementen die u het meest aanspreken

De evenementen die de meerderheid van de respondenten interesseren zijn de informatiesessies, gevolgd door de Belnet User Day en de Community Forums (wat dit laatste betreft, zullen we binnenkort contact opnemen met degenen die hun interesse hebben getoond voor de 1e editie gewijd aan het thema security).

Thema's en problematieken die u interesseren

We hebben u gevraagd om te kiezen tussen 4 thema's: netwerk (infrastructuur), security, cloud en datamanagement. Ook al zijn de resultaten vrij gelijklopend, het voorkeursthema voor 4 van onze gemeenschappen (Hoger onderwijs, FedMAN & FedWAN, Ziekenhuizen, Onderzoek) is het netwerk. Respondenten uit de Community overheidsdiensten geven de voorkeur aan het onderwerp security.

Velen van jullie hebben ons voor elk van deze thema's meegedeeld welke problematieken zij ondervinden. We houden hiermee rekening en proberen hierop een antwoord te formuleren tijdens onze evenementen of een ontmoeting met de Belnet-medewerkers.

Bent u geïnteresseerd in webinars?

Het antwoord is ja! Bijna 80% onder u is geïnteresseerd in webinars, voornamelijk in de vorm van video of podcast. We zullen daarom overwegen om u ook via dergelijke kanalen meer inhoud aan te bieden met betrekking tot onze producten en diensten.

Belnet-deelname aan uw evenementen

Sommigen van u gaven aan het nuttig te vinden om medewerkers van Belnet op uw evenementen te verwelkomen, als experts, sprekers of als deelnemers. We hebben kennis genomen van de referenties die u ons heeft gegeven.

Hebt u een evenement in gedachten waaraan Belnet zou moeten deelnemen als expert, spreker of deelnemer? Laat het ons gerust weten!
Vond u dit nieuws interessant?
Copyright © 2024 Belnet.