Hoe houdt Belnet zijn netwerk gezond?

Gepubliceerd op wo, 03/11/2020 - 15:52

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor onze netwerkapparatuur. Om eventuele problemen te voorkomen, controleert Belnet regelmatig het materiaal in zijn Points of Presence. Dit preventief onderhoud voeren we op een systematische manier uit.

Het beheer van het Belnet-netwerk houdt uiteraard niet op bij de aankoop van materiaal. Minstens een even groot deel van de investering gaat naar onderhoud. Dit verloopt via onderhoudscontracten met onze verschillende leveranciers, zowel van optisch als van IP-materiaal.

In nauwe samenwerking met hen, voeren onze netwerkingenieurs een jaarlijkse controle uit van de netwerkapparatuur in alle Belnet-knooppunten. Proactief problemen opsporen om incidenten te vermijden is de belangrijkste doelstelling van deze algemene check-up: ook wel het “make before break” principe genoemd.

Het preventief onderhoud is sinds vorig jaar bovendien sterk geprofessionaliseerd. Waar de maintenance voordien nog ad hoc werd uitgevoerd, heeft Belnet nu een systematische aanpak ingevoerd.

Van luchtfilters tot toegangsprocedures

Op vlak van apparatuur worden onder meer de luchtfilters en batterijen nagekeken en indien nodig vervangen.

De batterijen dienen als back-up bij stroomonderbrekingen. Zodra er zich een elektriciteitspanne zou voordoen in een Point of Presence, wordt een generator opgestart. De batterij dient om de tijdspanne op te vangen tussen de stroomonderbreking en het opstarten van de noodgenerator. Voor elke batterij wordt nagegaan of ze voldoet aan de vereiste minimumautonomie van 4 uur.

De luchtfilters zijn een onderdeel van het koelingssysteem dat in onze machines aanwezig is. Deze filters vangen het stof op dat vrijkomt bij de verplaatsing van de luchtstromen. Om te vermijden dat de interne componenten oververhit zouden geraken, is het belangrijk om de luchtfilters regelmatig te vervangen.

Maar het preventieve onderhoud van ons netwerk omvat nog veel meer dan een check van de technische apparatuur. We controleren daarnaast ook de algemene staat van de Point of Presence: de netheid van de ruimte, de koeling, omgevingstemperatuur maar bijvoorbeeld ook de toegangsprocedures. Heeft iedereen die moet binnen geraken toegang tot de PoP? Zijn de procedures duidelijk omschreven? Al deze punten worden grondig nagekeken tijdens het preventief onderhoud.

Ook kleinere problemen worden aangepakt

Meestal brengen de controles geen grote problemen aan het licht, wel merkt Belnet op dat er geregeld kleinere aandachtspunten zijn.

Zo komt het soms voor dat er geen elektrostatische ontladingsbandjes beschikbaar zijn in de Points of Presence. Deze moeten voorkomen dat er bij aanraking van de apparatuur statische elektriciteit vrijkomt die bijvoorbeeld een kaart zou kunnen beschadigen.

Verder blijkt tijdens het preventief onderhoud dat de labeling van de glasvezelkabels niet steeds nauwkeurig opgevolgd wordt door derde partijen.

Hoewel beide constateringen beperkte risico’s inhouden, zorgt Belnet er in samenwerking met zijn partners voor dat ook deze aandachtspunten worden aangepakt.

 

26 Points of Presence werden gecontroleerd in 2019
Afbeelding van 13 batterijen die werden nagekeken, waarvan er 1 werd vervangen
Afbeelding van een luchtfilter met bijhorende tekst: 26 luchtfilters werden gecontroleerd en vervangen
Het Networks team besteedde in totaal 112 uur aan het preventief onderhoud, inclusief voorbereiding, begeleiding, logistiek, analyse en opvolging
Afbeelding van een kaart van België met de tekst "In totaal werd 2000 km afstand afgelegd om alle PoPs te controleren'

Wilt u meer weten over het Belnet-netwerk of hebt u specifieke vragen over dit onderhoud?

Vond u dit nieuws interessant?

Copyright © 2021 Belnet.