Interview met Bertrand Dockier (Operations Manager - FOD Economie)

door
Marc Gérard

Content Developer @ Belnet
op vr, 01/19/2024 - 14:31
"De implementatie van ons WAN-netwerk werd efficiënt en transparant uitgevoerd (Bertrand Dockier - Operations Manager - FOD Economie)"

In het kader van het FedWAN-project en het WAN-netwerkbeheer door Belnet dat 1 jaar geleden voor alle FedWAN-federaties gelanceerd werd, is de FOD Economie het eerste WAN-netwerk dat werd geïmplementeerd. We hebben Bertrand Dockier uitgenodigd, hoofd Operations van de ICT-afdeling, om ons te vertellen over deze vruchtbare samenwerking.

 • Kan jij in het kort de FOD Economie en zijn activiteiten beschrijven?
  • De missie van de FOD Economie bestaat erin de hefbomen aan te reiken voor een performante, competitieve en duurzame economie en de economische groei van ons land te ondersteunen. De bescherming van consumenten en bedrijven, met bijzondere aandacht voor KMO's, staat centraal in deze aanpak.       
   Deze missie wordt uitgevoerd via een breed scala aan activiteiten, van energievoorzieningszekerheid tot de productie van statistieken en economische analyses, markttoezicht en economische regulering.
 • Wat is je rol binnen de organisatie?
  • Ik ben verantwoordelijk voor de afdeling Operations, dat wil zeggen alles wat te maken heeft met infrastructuur, servers, databanken en middleware. Ik ben dus niet verantwoordelijk voor alle ICT, maar ik zorg wel voor het WAN-netwerk. Belnet speelt een belangrijke rol in alle interconnecties, en daarbuiten ook op het gebied van veiligheid enz.
 • Heeft de FOD Economie een groot IT-team?
  • Mijn team bestaat uit 35 mensen binnen een algemeen IT-team van 200 mensen. Het is een vrij standaard organisatie voor een FOD van onze omvang, aangezien we met ongeveer 1.800 medewerkers zijn.
 • Uit hoeveel vestigingen bestaat jullie WAN-netwerk?
  • Onze ICT-kantoren bevinden zich in Brussel (2 gebouwen), maar we hebben ook een tiental gebouwen verspreid over de provincies. Maar niet alle verantwoordelijkheden zijn vertegenwoordigd in alle gebouwen. Er zijn gebouwen waar minder mensen zijn.     
   Het is dus een vrij complex landschap omdat er gebouwen zijn die van ons zijn, gebouwen waar we alleen zijn of die we delen, vooral in het kader van synergieprogramma's (bijvoorbeeld met de FOD Financiën).     
   Het is bijgevolg een complex technisch landschap en om die reden moeten we ons omringen met competente partners. Zo kunnen we ervoor zorgen dat alles efficiënt blijft functioneren en voldoende performant is voor al onze medewerkers verspreid over de verschillende sites en ook al onze telewerkers.
 • Hoe is het WANECO-project verlopen? Wat is het resultaat?
  • Het merendeel van het werk is gedaan door Belnet. Van onze kant doen we vooral de rapportering, de testen en validaties. Er doen zich maar zelden problemen voor, dus we zijn erg tevreden.     
   Eén of twee keer per maand hebben we een "review" met onze projectleider bij Belnet, die ons op de hoogte houdt van de voortgang van het project en alle migraties. Hij voorziet ons ook van de documentatie die we nodig hebben om ons te oriënteren. Omdat het landschap complex is en we veel gebouwen en interconnecties moeten beheren, moeten we op de hoogte zijn van iedere beweging en verandering.     
   Onze samenwerking met Belnet is belangrijk om dit hele ecosysteem volledig operationeel te houden.     
   De projectleider heeft ook een analyse van onze behoeften gemaakt om de middelen te rationaliseren zonder dat we hierbij inboeten wat de gewenste prestatieniveaus betreft. Vanaf het begin van het project heeft hij ook uitgelegd wat hij van ons verwachtte. En zo konden we ons vervolgens organiseren. Deze fase was uiterst belangrijk voor ons en heeft ons veel duidelijkheid gegeven in dit project.
 • Hebben jullie intern over dit project gecommuniceerd?
  • Voor ons is de kwaliteit van de informatie die Belnet levert van het grootste belang. We wachten steeds tot Belnet ons zoveel mogelijk informatie geeft over de uitgevoerde werkzaamheden. We moeten dit soort informatie immers intern communiceren naar onze advisory board.     
   Als een interventie kleine wijzigingen inhoudt, zal Belnet dit transparant afhandelen, zonder hiervoor echt beroep op ons te doen. Bij een grotere interventie zoals een verhuizing is het belangrijk dat we weten hoe de situatie in elkaar zit, zodat we dit intern kunnen toelichten. Vooral als je meerdere uitvallen of onderbrekingen hebt, moet dit zeker verantwoord worden.
 • Wat zijn de belangrijkste voordelen van het WAN-netwerk voor jullie organisatie?
  • Het feit dat we op verschillende fronten op lange termijn met Belnet samenwerken, maakt alles veel eenvoudiger. Ons doel is ook om het aantal partners zoveel mogelijk te beperken, en Belnet is een van de belangrijkste spelers in onze connectiviteit. In deze context zorgen documentering en projectopvolging ervoor dat we de technici en hun manier van werken kennen. Dit is veel gemakkelijker voor ons, aangezien zij onmiddellijk weten waar we het over hebben.
 • Is Belnet jullie SPOC in het geval van een incident?
  • In zekere zin, zelfs als er andere dienstverleners zijn, zijn jullie voor ons onze SPOC. Het is dus behoorlijk transparant. Omdat we niet over oneindig veel middelen beschikken, zijn we erg geïnteresseerd in dingen die ons leven eenvoudiger maken. Vooral wat contractbeheer en dergelijke betreft. Het feit dat we een contract met jullie hebben en dat jullie al het overige regelen, is voor ons een groot voordeel.
 • Hebben we ons wat betreft de timing van het project aan het vooraf bepaalde plan gehouden?
  • We zijn precies op schema. We hebben geen vertragingen gehad. Tot nu toe is het volledig in lijn met wat gepland was.
 • Wat is de sleutel tot het succes geweest van deze samenwerking?
  • Voor ons is het essentieel om duidelijkheid te scheppen en zo min mogelijk impact te hebben op onze gebruikers, en ik denk dat we daar in geslaagd zijn. Wat we willen is zo min mogelijk uitvaltijd.    
   Alles is heel goed verlopen omdat alle wijzigingen die werden doorgevoerd transparant waren, alles werd binnen een minuut gevalideerd. Voor de klant is dit uiteraard een hele geruststelling.
 • Heb je hier nog iets aan toe te voegen?
  • We hebben op zeer regelmatige basis contact met Belnet, met name via onze Relationship Manager voor alle commerciële zaken. We hebben regelmatig de gelegenheid om verbeterpunten te bespreken. Zelfs buiten de projecten om hebben we een zeer hechte band. Naast de projecten zorgen we ook voor een dagelijkse opvolging. Soms houden we presentaties over nieuwe diensten. We worden in elk geval op de hoogte gehouden van de activiteiten van Belnet en dat waarderen we.

    

Vond u dit nieuws interessant?
Copyright © 2024 Belnet.