NIRAS doet een beroep op Belnet WAN Connectivity om de interconnectie tussen zijn verschillende sites te verzekeren

door
Rosy Pauwels

Marketing @ Belnet
op di, 01/30/2024 - 15:44
NIRAS is een van de eerste federale overheidsorganisaties waarvoor Belnet, in het kader van de raamovereenkomst met Telenet Business, instaat voor de WAN-connectiviteit tussen de verschillende sites. Belnet sprak met Werner Ramaekers, ICT-manager bij NIRAS, die het project van nabij opvolgt.
 • Kunt u kort even NIRAS voorstellen? 
  • NIRAS is de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen en staat in voor het beheer van radioactief afval in België. Radioactief afval ontstaat bij de productie van elektriciteit in kerncentrales, bij de ontmanteling van nucleaire installaties en door het gebruik van radioactieve stoffen in onderzoek, geneeskunde, landbouw en industrie. NIRAS heeft een afvalbeheersysteem uitgewerkt dat uit verschillende stappen bestaat: van afvalbeperking tot het beheer op lange termijn. U en uw kinderen beschermen door een veilig beheer van het radioactieve afval, is onze opdracht. 
 • Hoeveel sites zijn er in het WANNIRAS-project betrokken? 
  • Een zestal sites. De maatschappelijke zetel van NIRAS bevindt zich in Brussel in het Allianzgebouw. In Dessel (provincie Antwerpen) bevinden zich de site van Belgoprocess (de dochtermaatschappij van NIRAS die het radioactieve afval verwerkt en tijdelijke opslaat in afwachting van de berging ervan) en de site NIRAS – Site Dessel die de oppervlakteberging zal exploiteren. In Dessel bevindt zich ook Tabloo, het bezoekerscentrum over radioactiviteit en radioactief afval met een permanente tentoonstelling over de activiteiten van NIRAS en Belgoprocess. In Wallonië hebben we een exploitatiesite in Fleurus (ONDRAF – Site Fleurus) waar een grootschalig ontmantelingsproject loopt. 
 • Om welke redenen zijn jullie met Belnet gaan samenwerken? 
  • NIRAS en Belgoprocess wensten al een tijd over te stappen naar de WAN van Belnet om de intercommunicatie in één omgeving te krijgen. De concrete aanleiding van het WANNIRAS-project was de verhuis van de maatschappelijke zetel van NIRAS van de Kunstlaan naar het Allianzgebouw in de Koning Albert II-laan in Brussel. 
 • Hoe ziet de set-up van jullie netwerk er nu uit en welke voordelen heeft dit voor jullie? 
  • Doordat we alle WAN-verbindingen bij Belnet onderbrengen zijn we zeker dat de interconnectie tussen al onze sites verzekerd is. Door Belnet wordt de monitoring en continuïteit van de dienstverlening gegarandeerd. 
   Het is een groot voordeel dat we onze WAN-connectiviteit met één partner kunnen bespreken. 
   Bovendien verlaagt de aanpak van Belnet de complexiteit van wat wij doen en daardoor kunnen wij ons focussen op onze kerntaken. 
 • Hoe heeft u de samenwerking met Belnet ervaren op technisch vlak en op vlak van communicatie? 
  • Belnet heeft de communicatie naar de verschillende aannemers op zich genomen om alles in goede banen te leiden. Daarvoor hebben we maandelijks overleg gehad met Belnet om te zorgen dat we alles nauw konden opvolgen. 
   We zijn gestart met de maatschappelijke zetel van NIRAS in het Allianzgebouw. Daar hebben we een heel goed traject afgelegd: het ging om een nieuwe site en we hebben de vooropgestelde timing gehaald. 
   Voor de site in Dessel heeft alles langer geduurd dan gepland, omdat er daar graafwerken moesten gebeuren. Wat natuurlijk een impact heeft en daardoor is de migratie naar Belnet WAN vertraagd. 
   Op technisch vlak loopt de communicatie heel goed, we hebben één technisch aanspreekpunt. Onze mensen weten waar ze hun vragen moeten stellen en er is een goede follow-up. 
 • Zijn er voor u nog bepaalde verbeterpunten waaraan Belnet kan werken? 
  • Belnet werkt samen met verschillende operatoren voor haar netwerk, daarom is transparant communiceren belangrijk: waar loopt alles volgens plan, waar loopt het minder goed. Als het traject niet verloopt zoals gepland, is het soms moeilijk om te weten wie nu waar op wacht. Hier kan Belnet pro-actiever optreden en regelmatiger een statusupdate geven. 
 • Zou u Belnet aanbevelen aan andere overheidsorganisaties? 
  • Absoluut. De complexiteit die gepaard gaat met overheidsopdrachten met verschillende partners op verschillende locaties, daar levert Belnet een service die we heel erg nodig hebben en die we anders zelf in alle complexiteit zouden moeten opnemen. We vinden het ook interessant dat we nadien ook nog andere diensten kunnen toevoegen. Als we op die manier de beveiliging van de overheidsnetwerken kunnen verbeteren door samen te werken, dan is dat een win-win voor iedereen.
Vond u dit nieuws interessant?
Copyright © 2024 Belnet.