Raamovereenkomst netwerkmateriaal: update van onze voorlopige planning

Gepubliceerd op ma, 09/28/2020 - 11:48

Enkele maanden geleden hebben wij een raamovereenkomst voorgesteld voor het onderhoud en de aankoop van optisch en IP-materiaal van de leveranciers Ciena, Juniper, Nokia en F5 voor de Belnet-community.

Als u deel uitmaakt van een van de 30 instellingen die hun interesse hebben gemeld, dan geven we u graag de nodige info over de verschillende stappen van het gunningsproces van de opdracht.

De fase van selectie van de kandidaten is afgesloten en de onderhandelingsfase kan starten

Afgelopen juni werd ons bestek goedgekeurd door de ministerraad. Dat was voor ons het startschot om een oproep tot kandidaatstelling te lanceren en nu hebben we net de fase van selectie van kandidaten afgerond.

timeline van mededingingsprocedure met onderhandeling

De onderhandelingsfase vindt plaats in het laatste trimester van 2020 vóór de gunning van de opdracht, die gepland is in de loop van het eerste trimester van 2021.

Deze planning is niet definitief en kan nog enkele wijzigingen ondergaan. Bepaalde stappen kunnen sneller verlopen of net heel wat meer tijd vragen.

De komende maanden houden we u alleszins op de hoogte van het verdere verloop van de planning.

Vond u dit nieuws interessant?

Copyright © 2022 Belnet.