Het Belgisch nationaal onderzoeksnetwerk

Als National Research & Education Network (NREN) helpt Belnet Belgische kennisinstellingen en overheden om de kansen van de digitale versnelling maximaal te benutten. Met de performantste internetverbinding van het land en bijhorende diensten zijn we een motor voor wetenschappelijke en maatschappelijke vooruitgang.

Copyright © 2024 Belnet.