Belnet zet volop in op internationale samenwerking via deelname aan het GN5-project

door
Davina Luyten

Communications Officer @ Belnet
op ma, 05/23/2022 - 16:43

Het uitwisselen van ideeën en expertise met onze community is cruciaal voor een organisatie als Belnet. Door actief mee te werken aan het GN5-project wil Belnet zijn steentje bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de e-infrastructuur voor de Europese onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

GN5 is de naam van de samenwerkingsovereenkomst die het pan-Europese onderzoeksnetwerk GÉANT en Europa vorig jaar hebben afgesloten. Ondertussen heeft het project een concrete invulling gekregen en werden ook de projectpartners aangesteld. Belnet is trots dat zijn kandidatuur over de volledige lijn werd aanvaard. Onze collega’s zullen bijgevolg een prominente rol spelen in de eerste fase van dit ambitieuze project (“GN5-1”) voor een periode van minstens 2 jaar (2023-2024), onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van het GN5-1 voorstel door de Europese Commissie.

Dirk Haex, Technical Director bij Belnet: “Samenwerken zit in het DNA van onderzoeks- en onderwijsnetwerken (NRENs) zoals Belnet. Door ons engagement in het GN5-project kunnen wij onze eigen ervaringen delen én ook nieuwe kennis opbouwen. Dit is een win-win die ook onze community ten goede komt.”

Bijdrage aan verschillende werkgroepen

Net zoals het huidige GN4-3 project is GN5 gestructureerd in verschillende “work packages”, die elk een specifiek activiteitendomein omhelzen. Belnet zal vertegenwoordigd zijn in meerdere van deze werkgroepen, namelijk Security, Network Development en Trust & Identity.

Op vlak van security zullen we best practices delen om een set van policies en governance procedures op te stellen die door de NREN community kunnen worden gebruikt. Daarnaast zullen we bijdragen aan initiatieven die focussen op de menselijke factor van cyberveiligheid om de kennis en het bewustzijn rond security in de R&E-gemeenschap te verhogen, o.a. door de organisatie van een jaarlijkse campagne tijdens de Europese ‘Cyber Security Month’.

‘Network Development’ is een andere belangrijke work package waar Belnet zijn schouders onder zet. Meer specifiek zullen we met onze collega’s van de andere NRENs werken aan de verdere ontwikkeling van de orkestratie en automatisering van netwerkdiensten.

Ten slotte zal Belnet binnen ‘Trust & Identity’ zijn expertise inzetten om eduroam (één van de bekendste diensten in het portfolio van GÉANT) en alle hieraan gelinkte tools nog verder te verbeteren.

Heeft u ideeën of suggesties rond één van bovenstaande topics? Aarzel dan niet om ons te contacteren zodat wij ze kunnen delen binnen de werkgroepen.

Vond u dit nieuws interessant?
Copyright © 2024 Belnet.