Een kijk op de gemeenschappelijke Europese dataruimtes

door
Davina Luyten

Communications Officer @ Belnet
op wo, 01/10/2024 - 08:39

Belnet speelt een actieve rol in het EOSC-ecosysteem (European Open Science Cloud). Als gemandateerde organisatie voor EOSC vertegenwoordigt en ondersteunt Belnet de Belgische R&E-gemeenschap op internationaal niveau. Daarnaast heeft Belnet een leidende rol in het EOSC Focus-project dat het EOSC-partnerschap ondersteunt in haar missie om van Open Science de nieuwe standaard te maken.

Aangezien dataruimtes (“Data Spaces”) van belang zijn voor EOSC, heeft het EOSC Focus-projectteam een rapport opgesteld over gemeenschappelijke Europese dataruimtes onder de verantwoordelijkheid van Belnet. Dataruimtes brengen relevante data-infrastructuren en governancekaders samen om datapooling (het combineren van datasets uit verschillende bronnen) en het delen van data op een transparante en FAIR manier te vergemakkelijken. Bovendien verbeteren ze de beschikbaarheid, kwaliteit en interoperabiliteit van data, zowel in domeinspecifieke settings als over sectoren heen.

Om de waarde van gegevens te benutten ten behoeve van de Europese economie en samenleving, ondersteunt de Europese Commissie de ontwikkeling van zogenaamde "gemeenschappelijke Europese dataruimtes" in strategische economische sectoren en domeinen van openbaar belang, zoals gezondheid, landbouw, energie, mobiliteit, green deal, cultureel erfgoed, en ook EOSC zelf. Het doel van gemeenschappelijke, interoperabele dataruimtes in de EU in strategische sectoren is om bestaande wettelijke en technische belemmeringen voor het delen van data weg te nemen en zo het enorme potentieel van datagestuurde innovatie te benutten.

"Met dit uitgebreide overzicht van de gemeenschappelijke Europese dataruimtes willen we een leidraad bieden aan iedereen die geïnteresseerd is in de dataruimtes, van nieuwkomers die de wereld van dataruimtes willen begrijpen tot organisaties die een rol willen spelen in de ontwikkeling van dataruimtes, tot beleidsmakers die beslissen over de richting en de volgende stappen om ze te ondersteunen. We zijn ervan overtuigd dat dit rapport ook nuttige inzichten verschaft voor de Belgische R&E-gemeenschap."

Friederike Schröder-Pander, lid van het EOSC Focus projectteam, Belnet

In dit rapport kun je je in de huidige status van de gemeenschappelijke Europese dataruimtes verdiepen. Je vindt er meer over de basis, de concepten, de belangrijkste kenmerken en ontwerpprincipes, de technische en wettelijke kaders van de gemeenschappelijke Europese dataruimtes en de beschikbare financiering. Verder biedt het document een overzicht van de 14 gemeenschappelijke Europese dataruimtes die op het moment van schrijven in ontwikkeling waren.

Het document bevat ook een hoofdstuk gewijd aan "EOSC en de dataruimtes". EOSC wordt als dataruimte besproken, evenals de huidige samenwerking met andere gemeenschappelijke Europese dataruimtes. Onze conclusies, gebaseerd op analyse en onderzoek in de afgelopen maanden, sluiten het document af.

Wil je meer weten over de gemeenschappelijke Europese dataruimtes?

Vond u dit nieuws interessant?
Copyright © 2024 Belnet.