Internetgebruik aan Belgische universiteiten stijgt opnieuw

Gepubliceerd op ma, 06/24/2019 - 16:39

Piek in mei 2019

Dit academiejaar lag de piek in het verbruik in mei 2019, toen de Belgische universiteiten 5,76 petabyte aan data verbruikten. Gemiddeld kennen ze een jaarlijkse groei van 15 à 20 procent in hun internetverbruik. Met 595.340 studenten, onderzoekers en medewerkers in het hoger onderwijs is ook het aantal eindgebruikers licht gestegen (+ 0,6 %) ten opzichte van vorig jaar.

Studente met een smartphone en laptop

Meer toestellen per gebruiker

Onze partners uit het hoger onderwijs zien verschillende oorzaken voor de stijging. Didier Korthoudt, algemeen directeur van de IT-dienst van de ULiège: “In de eerste plaats is het aantal toestellen dat op ons netwerk is aangesloten sterk toegenomen, met momenteel gemiddeld 1,8 toestel per gebruiker op een totaal van 30.000 dagelijkse gebruikers. Verder spelen factoren als ons eigen podcastsysteem 'Unicast', de toename van e-learning en supercomputing een rol bij de stijging. Het netwerk wordt ten slotte ook aanzienlijk meer voor privédoeleinden gebruikt, waarbij gebruikers vaker zware multimediabestanden raadplegen en delen. Dat alles leidde tot een verdubbeling van ons dataverbruik tussen 2016 en 2018; een groei die voor onze IT-afdeling talrijke uitdagingen met zich mee brengt op vlak van security en capaciteitsverhoging.”

Gigantische datavolumes

Aan de VUB (Vrije Universiteit Brussel) is het bandbreedteverbruik vorig jaar met ongeveer 30% gestegen. Xavier Van Moen, CIO van de VUB: “Eerst en vooral is het aantal inschrijvingen aan onze universiteit de laatste jaren razendsnel toegenomen. Daarnaast hebben de investeringen in ons vaste en draadloze netwerk een flexibelere manier van werken, studeren en onderzoek gefaciliteerd. De nieuwe mogelijkheden die onze infrastructuur biedt, versterken op hun beurt opnieuw de vraag: een vicieuze cirkel waarvan niemand kan voorspellen waar deze zal eindigen.”

Net zoals aan andere universiteiten speelt de explosie van datavolumes in de onderzoekswereld eveneens een grote rol in het datagebruik. Van Moen: “Zo verwerkt het VUB-ULB Interuniversitair Instituut voor Hogere Energie (IIHE) bijvoorbeeld gigantische datasets die worden gegenereerd door de ‘Large Hadron Collider’ in het CERN. Maar de data-explosie geldt niet enkel meer in klassieke domeinen, maar hoe langer hoe meer ook in de humane wetenschappen.”

Belnet blijft investeren

De versnelling van de digitale transformatie in het Belgische hoger onderwijs vergt uiteraard continue investeringen in het Belnet-netwerk. Onze technisch directeur Dirk Haex licht toe: “Dit jaar hebben we een budget voorzien van 2 500 000 euro voor investeringen in onze netwerkinfrastructuur. Gezien de toenemende internationale samenwerking in onderzoeksprojecten zetten we ook sterk in op de uitbreiding van onze capaciteit naar het pan-Europese onderzoeksnetwerk GÉANT. Zo zullen we onze verbindingen naar GÉANT begin volgend jaar upgraden naar 2 x 100 Gbit/s.”

Vond u dit nieuws interessant?

Copyright © 2024 Belnet.