On the road2TNC again

door
Lagneau Laetitia

Team Manager Marketing and Communication @ Belnet
op ma, 06/27/2022 - 12:16

Reünie en solidariteit, emotie en hoop

735 is het aantal deelnemers uit 69 landen over de hele wereld dat bijeenkwam op de laatste TNC-conferentie. 735 gaat ook over het aantal dagen dat de nationale onderzoeksnetwerken (NREN's) online zijn blijven samenwerken en verbindingen hebben gelegd met de onderzoeks- en onderwijsgemeenschap. Online gaan onze collega's van URAN, het Oekraïense onderzoeksnetwerk, door met hun werk. Vanuit hun toevluchtsoord legden zij uit hoe zij, koste wat het kost, Oekraïense onderzoekers en studenten blijven steunen, omdat oorlog onderwijs en wetenschap niet mag tegenhouden.

Het DNA van de NREN's

Photo des coulisses de la conférence par Pieter Hanssens
Achter de schermen van TNC
Foto : Pieter Hanssens

Zoals Erik Huizer, CEO van Géant, tijdens de plenaire zitting opmerkte, is het de rol van de NREN ervoor te zorgen dat onderzoekers, opleiders en studenten hun werk kunnen doen.

Onze missie is om onderzoekers de instrumenten te geven om de wetenschappelijke uitdagingen van de toekomst aan te gaan: klimaatverandering, nieuwe ziekten, maar ook scepsis over wetenschappelijke waarheden.

Filippo Giorgi, natuurkundige en internationaal deskundige op het gebied van klimaatvraagstukken, heeft dit tijdens zijn presentatie aangetoond. Hij verklaarde dat het noodzakelijk is de menselijke factor te integreren in de modellering van het onderzoek naar klimaatverandering. Dit zal nog meer rekenkracht vergen om gegevens van onderzoekers over de hele wereld te verzamelen en in modellen voor klimaatgegevens te integreren. De rol van onderzoeksnetwerken is derhalve van cruciaal belang voor de uitwisseling, verwerking en bewaring van de enorme hoeveelheid gegevens die voor deze modellering nodig zijn. U kunt de video van zijn presentatie hier bekijken: https://tnc22.geant.org/sessions/#s1

Onze missie is ook om degenen die onderwijs geven de instrumenten te bieden om de nieuwe generaties op te leiden.

De studenten bewezen in korte presentaties dat zij op NREN's kunnen rekenen voor de uitvoering van innovatieve projecten op het gebied van gegevensbewaring en -beveiliging. Zie meer op https://tnc22.geant.org/sessions/#s2 & https://tnc22.geant.org/sessions/#s6

João Bacelar van de Stichting European University sprak ook over het 35-jarig bestaan van het Erasmus-programma en onderstreepte dat het kan steunen op door de NREN's gecreëerde instrumenten zoals eduroam, dat de mobiliteit van studenten vergemakkelijkt, of instrumenten die hun identificatie en authenticatie waarborgen. Zijn presentatie is hier beschikbaar: https://tnc22.geant.org/sessions/#s5

 

Rode draad: gegevens en beveiliging

Tijdens de hele conferentie stonden onderzoeksgegevens en de toegang, uitwisseling, opslag en bewaring ervan centraal. In het verlengde daarvan moet ook aandacht worden besteed aan de integriteit ervan, en de kwestie van gegevensbeveiliging in de ruimste zin van het woord stond ook centraal in de besprekingen.

Davina Luyten van Belnet wilde de rol belichten die onderzoeksnetwerken kunnen spelen in het geval van een crisis ten gevolge van een cyberbeveiligingsincident, een onderwerp dat aan bod kwam tijdens een sessie op de TNC.

Crisis and solutions

Photo de Davina Luyten auteure du texte sur les solutions de crise
Tekst :
Davina Luyten

Deze parallelle sessie begon met een inspirerende presentatie van het Zwitserse NREN SWITCH over de security awareness games die zij hebben ontwikkeld voor hun community. Awareness blijft een cruciaal element in security aangezien 85% van de security-incidenten terug te brengen zijn tot ‘de menselijke factor’.

Games hebben het voordeel dat ze eindgebruikers de mogelijkheid bieden om kennis te verwerven op lange termijn, en hen op een aantrekkelijke manier meer betrokken te maken bij het belang van informatieveiligheid in hun eigen organisatie en hun privéleven. De games die SWITCH heeft ontwikkeld gaan verder dan enkel gamification (het toevoegen van spelelementen zoals het toekennen van badges).

Bij de ontwikkeling van hun “security adventures” werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de doelstellingen van het spel (vb. de data van de organisatie terugkrijgen) en de leerdoelstellingen (bv. hoe je social engineering aanvallen kan herkennen en erop moet reageren).

In dezelfde sessie kwam Casper Dreef (GEANT) toelichten hoe de volledige GEANT-organisatie vorige maand heeft deelgenomen aan een crisisoefening, gebaseerd op het scenario van CLAW 2021 maar aangepast aan de specifieke doelstellingen van de organisatie. In kleine teams onder leiding van een coördinator werden medewerkers geconfronteerd met een realistisch crisisscenario. De oefening bleek zeer nuttig om de medewerkers over verschillende afdelingen heen bewust te maken van het belang om op organisatieniveau over een crisisplan te beschikken dat regelmatig wordt getest.

Deze track gaf ons alvast veel inspiratie om verder aan te slag te gaan met cybersecurity awareness binnen onze eigen organisatie en de bredere Belnet community.

Tot volgend jaar

Elkaar ontmoeten, solidair zijn, onderzoek en onderwijs ondersteunen maar ook uitwisselen, discussiëren en samenwerking tot stand brengen, beseffen dat we één grote "familie" zijn met uitdagingen en behoeften die de grenzen overstijgen, dit alles ten dienste van de onderzoeks- en onderwijsgemeenschappen, dat was de TNC 2022, dat is waar het bij een NREN om gaat!

Tot ziens in Tirana voor de TNC 2023.

Wil je een presentatie bekijken?

Alle TNC-sessies zijn online beschikbaar
Vond u dit nieuws interessant?
Copyright © 2024 Belnet.