Eerste algemene vergadering zit erop: waar staan we na bijna één jaar EOSC Focus?

door
Davina Luyten

Communications Officer @ Belnet
op di, 05/16/2023 - 12:51

Via EOSC Focus concretiseert en verdiept Belnet zijn engagement voor Open Science. EOSC staat voor European Open Science Cloud. Belnet maakt via het EOSC Focus-project integraal deel uit van het EOSC-ecosysteem en is daardoor het best geplaatst om Belgische kennisinstellingen te informeren over de Europese ontwikkelingen binnen de EOSC.

Samen met haar R&E Community kan Belnet een stempel drukken op de ontwikkelingen binnen EOSC en haar serviceaanbod optimaliseren in functie van de noden van en in co-creatie met de Belgische onderzoekers en onderzoeksgroepen.

Meer specifiek biedt Belnet ondersteuning aan de EOSC Association in deze drie domeinen om de digitale transformatie naar Open Science in Europa te versnellen:

  • Stakeholder Management
  • Strategische onderzoeks- en innovatieagenda
  • Communicatie en eventorganisatie

De eerste algemene vergadering van het EOSC Focus-project vond plaats in Barcelona van 16 tot en met 18 april. Tijdens deze bijeenkomst werd de aanzienlijke vooruitgang die in de eerste tien maanden van het project werd geboekt, geëvalueerd en werden de activiteiten van het EOSC-partnerschap in het bredere EOSC-ecosysteem verder op elkaar afgestemd.

Naast Belnet waren er ook vertegenwoordigers aanwezig van de 8 andere consortiumpartners. In totaal woonden 30 mensen met maar liefst 17 verschillende nationaliteiten de algemene vergadering bij.

Enkele van de opmerkelijke resultaten van het project die tijdens de bijeenkomst onder de aandacht werden gebracht zijn: de omzetting van de samenwerking binnen het partnerschap tussen Horizon Europe INFRAEOSC-projecten van theorie naar praktijk, het voldoen aan de EOSC-A-vereisten wat betreft monitoring en verslaggeving en de oprichting van regionale hubs om meer inzicht te krijgen in de nationale en regionale structuren waar EOSC een plaats inneemt.

Bovendien werden ook belangrijke stappen gezet in het herwerken van de strategische onderzoeks- en innovatieagenda, zodat er tegen de zomer een nieuwe versie gelanceerd kan worden van de multi-annual roadmap, de richtingsaanwijzer voor de Europese Commissie om prioriteiten te stellen binnen EOSC. Hiervoor werden de 13 Task Forces en meer dan 200 leden en observatoren van de EOSC Association bevraagd. Een laatste belangrijke realisatie zijn de tientallen evenementen op nationaal niveau waaraan meer dan 1600 belanghebbenden in heel Europa hebben deelgenomen.

Het grootste event op de planning dit jaar is echter het EOSC Symposium. Dat is het jaarlijkse event dat heel wat stakeholders van ministeries, beleidsmakers, onderzoeksorganisaties, -infrastructuren en -gemeenschappen uit heel Europa en daarbuiten bijwonen. Er wordt gereflecteerd over de belangrijkste resultaten en strategische uitdagingen van de EOSC en er worden prioriteiten en concrete acties op Europees, nationaal en institutioneel niveau vastgesteld om de uitvoering van de EOSC te versnellen. Blokkeer alvast 20 tot en met 22 september in uw agenda dit jaar, want dan vindt het Symposium binnen de context van het Spaanse presidentschap van de Europese Unie in Madrid plaats. Het event wordt volledig hybride georganiseerd.

 

Vond u dit nieuws interessant?
Copyright © 2024 Belnet.