Nathalie Pinsart en Dirk Haex nemen dagelijkse leiding van Belnet op zich

door
Davina Luyten

Communications Officer @ Belnet
op ma, 06/29/2020 - 11:28

Sinds mei 2020 staan Nathalie Pinsart en Dirk Haex gezamenlijk in voor het dagelijkse management van Belnet.

De beheerscommissie van Belnet heeft vorige maand een nieuwe directie aangeduid, bestaande uit Nathalie Pinsart, Administration & Community Director, en Dirk Haex, Technical Director.

Naast zijn rol als Technical Director staat Dirk Haex voortaan ook in voor het dagelijks beheer van Belnet vanuit operationeel oogpunt. Nathalie Pinsart, Administration & Community Director, neemt het personeels- en communicatiebeleid en het dagelijkse administratieve, financiële en materiële beheer voor haar rekening. Beiden vertegenwoordigen Belnet bij partnerorganisaties in hun respectievelijke vakdomeinen.

Nathalie Pinsart en Dirk Haex werken nauw samen om de continuïteit en evolutie van Belnet in goede banen te leiden. Ze rapporteren rechtstreeks aan Pierre Bruyère, voorzitter van de beheerscommissie van Belnet en van het Directiecomité van het Federale Wetenschapsbeleid (Belspo). Pierre Bruyère neemt bovendien op regelmatige basis deel aan de overlegmomenten van het Belnet management team.

Nathalie Pinsart en Dirk Haex
Nathalie Pinsart en Dirk Haex

Strategisch vernieuwingstraject

De snel veranderende digitale ontwikkelingen maken dat Belnet voortdurend moet evolueren om te kunnen blijven inspelen op de behoeften van zijn community. ‘Customer intimacy’ ofwel het nog beter leren kennen van de noden van onze klanten, is één van de strategische doelstellingen van onze organisatie.

In dat kader heeft het nieuwe management team beslist om een strategisch vernieuwingstraject op te starten waarbij alle departementen binnen de organisatie worden betrokken.

Vond u dit nieuws interessant?
Copyright © 2024 Belnet.