Raamovereenkomst netwerkapparatuur: laatste rechte lijn vóór gunning van de overheidsopdracht

Gepubliceerd op ma, 02/22/2021 - 12:31

Enkele maanden geleden hebben wij u een raamovereenkomst voorgesteld voor het onderhoud, de aankoop van optisch en IP-materiaal van de merken Ciena, Juniper, Nokia en F5 en bijbehorende diensten voor de Belnet-community.

In september vorig jaar lieten wij u weten dat de selectiefase van de kandidaten na onze oproep tot kandidaatstelling met Europese bekendmaking net was afgesloten. Voor elk van de drie percelen werden twee kandidaten geselecteerd: Ciena, Nokia en Juniper/F5.

Indien u een van de dertig instellingen bent die hun interesse hebben getoond om van de voorwaarden van deze overheidsopdracht te profiteren, willen wij u informeren dat we momenteel de laatste fase voor de gunning van de opdracht ingaan.

Eind maart, begin april als streefdatum

De opdracht werd geplaatst op basis van een mededingingsprocedure met onderhandeling. De definitieve offertes werden op 9 februari ingediend en de voorstellen voor de gunning werden vervolgens doorgestuurd naar onze toezichthoudende instanties. Aangezien het om een overheidsopdracht met Europese bekendmaking gaat, moeten wij bovendien een wachttijd van 15 dagen in acht nemen tussen de gunning en de kennisgeving van de overheidsopdracht.

We stellen ons tot doel dat de overheidsopdracht van start kan gaan op 1 april 2021.

Volgende maand zullen wij u alle details geven over de verschillende geselecteerde partners en over de openings- en sluitingsdatum van de opdracht.

We geven ook mee dat de resultaten van de aanbestedingsprocedure virtueel zullen worden voorgesteld.

Vond u dit nieuws interessant?

Copyright © 2022 Belnet.